IMPACT OF THE IDEAS OF BYZANTINIZATION ON ARTS IN GALICIA IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

Authors

  • N. D. Kis’ Department of New History of Ukraine of Institute of history and criticism of language by I.P. Kryp'yacevich NAN of Ukraine

Keywords:

vizantynism, sacral art, Galicia, culture, ceremony.

Abstract

The article is about the influence of the ideas of vizantynism on Ukrainian sacral art in the first half of XX century. These processes were characterized by the attempt to use the folklore painting techniques, examples of folklore art and architecture in the high art.

References

Бачинський Є. Мої зустрічі та силуети українських малярів і різьбярів на чужині: Спомин старого емігранта за роки 1908-1950 / Є. Бачинський. – Торонто: Нові дні, 1952. – 245 с.

Драган М. Мистецький подвиг (газета “Діло”, 1 березня 1929 р., No 45; 2 березня 1929 р., No 46) / М. Драган // Записки НТШ. Праці секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – Т. CCXXVM. – С. 437-441.

Митр. Андрей (Шептицький). Про обряди (19.05.1941) // Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і Церковна Єдність. Документи і Матеріали (1899-1944). Т. І. / За ред.Г. Генгало, М. Яніва. – Львів : Свічадо, 1995. – С. 320-330.

Митр. Андрей (Шептицький). Про обрядові справи (23.12.1937) // Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і Церковна Єдність. Документи і Матеріали (1899–1944). Т. І / За ред. Г. Генгало, М. Яніва. – Львів : Свічадо, 1995. – С. 252-257.

Патр. Йосип (Сліпий). Візантинізм як форма культури. Доповідь на IV Унійній конференції (Пінськ, 1933 р.). – Львів, 1933. – 13 с. – (Препринт / Львівська академія мистецтв. Кафедра мистецтвознавства).

Ріпко О. У пошуках страченого минулого. Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ ст. /О. Ріпко. – Львів : Каменяр, 1996. – 285 с.

Свято Духовної Семінарії. Слово Високопреосвященного о. митрополита Андрея Шептицького при посвяченні молитвенниці (газета “Діло”, 17 лютого 1929 р., No 35) // Записки НТШ. Праці секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – Т. CCXXVM. – С. 446-449.

Published

2020-10-05

How to Cite

Кісь, Н. Д. (2020). IMPACT OF THE IDEAS OF BYZANTINIZATION ON ARTS IN GALICIA IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(14), 156-161. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1550