DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN MUSIC THEATRE IN CANADA IN THE CONTEXT OF CULTURE DEVELOPING PROCESSES OF THE 20TH CENTURY

Authors

  • H. V. Karas’ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

theater, opera, musical culture, Diaspora.

Abstract

The article deals with the Ukrainian music theater in Canada, which evolved from amateur theatricals of the genre art into opera productions at the professional level. If in the first half of the 20th c., there was dominance of musical and dramatic performances staged at numerous clubs and amateur theater groups, after World War II, the arrival of professional artists (singers, conductors) in the country caused the theatre to become professional. The creative activity of famous conductors L. Turkevych, V. Kolesnyk, M. Dyty-niak, singers M. Holynskyi, I. Hoshuliak, G. Kolesnyk, B. Chaplynskyi, M. Kokolska-Musiytchuk and others secured the staging of a number of musical performances and concerts on the American continent for the first time. This showed the high professional level of Ukrainian music as well as musical and dramatic art. It became an integral part of the multicultural palette of Canada, indicating its recognition.

References

Лужницький Г. Початок українського літературного мистецтва / Григор Лужницький // Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірн.праць. – Львів: 2004. – Т.1. Наукові праці. – С. 29.

Лужницький Г. Театр в історії галицького відродження / Григор Лужницький // Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів: 2004. – Т.1. Наукові праці. – С. 245.

Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць / Григор Лужницький. – Львів: 2004. – Т.1. Наукові праці. – 344 с.; Т.2. Статті, рецензії. – 360 с.

Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва. 1915-1975. – Т.1 / Гол. ред. Гр. Лужицький. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто – ОМУС, 1975. – 847 с. [НТШ Секція історії України. Комісія театрознавства]; Наш театр: Книга діячів українського театрального мистецтва: 1915–1991. Том ІІ. /Редкол.: О. Лисяк, Г.Лужницький (гол. ред.), Л.Полтава та ін. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Об ’єд-нання мистців української сцени (ОМУС), 1992. – 796 с.

Ревуцький В. В орбіті світового театру / Валеріян Ревуцький. – Київ; Харків; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 1995. – 243 с.; Ревуцький В. Життя і сцена / Валеріян Ревуцький. – Нью-Йорк–Торонто: Слово, 1998. – 272 с.; Ревуцький В. З історії українського театру в Канаді / Валеріян Ревуцький // Західноканадський збірник. Ч. 4. /Упор. Яр Славу-тич. – Едмонтон: Канадське НТШ: Друкарня Видав. Спілки «Гомону України», 2000. – С.28-45; Ревуцький В. Лесь Курбас у театральній діяльності в оцінках сучасників. Збірка документів / Валеріян Ревуцький. – Балтімор-Торонто: Смолоскип, 1989. – 1030 с.; Ревуцький В. Нескорені березільці / Валеріян Ревуцький. – Нью-Йорк: Слово, 1985. – 202 с.; Ревуцький В. По обрію життя. Спогади / Валеріян Ревуцький. – К.: Час, 1998. – 344 с.; Ревуцький В. П’ять великих акторів української сцени / Валеріян Ревуцький. – Париж, ПУНФ, 1955. – 94 с.

Едмонтонська прем’єра опери «Купало» Анатоля Вахнянина. 18 і 19 червня 1981 р. в авдиторії «Jubilee». В дев’ятдесяту річницю поселення українців в Канаді. Заходом ансамблю «Дніпро» і під патронатом Комітету Українців Канади [Програмка]. – Едмонтон, 1981. – 30 с.

Ревуцький В. З історії українського театру в Канаді / Валеріян Ревуцький // Західноканадський збірник. Ч. 4. /Упор. Яр Славутич. – Едмонтон: Канадське НТШ: Друкарня Видав. Спілки «Гомону України», 2000. – С.28.

Наша сцена. Художня самодіяльність українських поселенців у Канаді / Упоряд. Петро Кравчук. – Торонто, Канада: Видав. т-во «Кобзар», 1981. – 492 с.

Ревуцький В. З історії українського театру в Канаді / В.Ревуцький. – С. 28.

Пропам’ятна книга Українського Народного Дому у Винипеґу / Матеріяли до цієї книги зібрав і написав Семен Ковбель; зредагував проф. Д. Дорошенко. – Вінніпеґ: видано заходами і коштом Українського Народного Дому у Винипеґу, 1949. – С.145, 148-154.

Пропам’ятна книга Українського Народного Дому у Винипеґу… – С.590; Господин А. Професор Євген Турула (1992–1951) // Господин А. Творці культури і науки / Андрій Господин. – Вінніпеґ (Канада): Накладом Читальні «Провіта» у Вінніпеґу, 1988. – С.26.

На шляху до національної єдности. П’ятдесят років праці Українського Національного Об’єднання Канади. 1932-1982. Ювілейний Збір-ник. Т.1. Ч.2. / Ред. З.Книш. – Торонто: УНО Канади, Крайова Екзекутива, 1982. – С.215. [Українське Національне Об’єднання Канади].

Нарис історії Конґресу Українців Канади в Торонті: у тисячоліття християнства в Україні; століття поселення українців в Канаді; п’ятдесятиріччя відділу КУК в Торонто = A historical outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch / редактор Василь Дідюк. – Торонто: Конґрес Українців Канади, 1991.– С.555.

Гошуляк Й. Михайло Голинський / Йосиф Гошуляк // 300 вечорів «Козуба»: Альманах до 35-ліття діяльності культурно-мистецького товариства «Козуб». Хроніка – статті – спомини – фотографії / Матеріали зібрав, упорядкував і зредагував Михайло Ґава. – Торонто: Видання культурно-мистецького товариства «Козуб», 1991. – С.103.

Григоріїв Ю. Ювілей безсмертного твору. У 100-ліття опери «Запорожець за Дунаєм», 150-ліття з дня народження та 90-ліття з дня смерти її автора / Проф. Юрій Григоріїв // Визвольний шлях. –1963. – Кн.5/111 . – С.577.

Марунчак М. Історія українців Канади. Том ІІ. / Михайло Марунчак – Вінніпеґ: Накладом УВАН в Канаді, 1991. – С. 136.

Мalanchuk N. Canadian Ukrainian Opera Association / Nadia Malanchuk& Marusia Soroka // Нарис історії Конґресу Українців Канади в Торонті: у тисячоліття християнства в Україні; століття поселення українців в Канаді; п’ятдесятиріччя відділу КУК в Торонто / редактор Василь Дідюк. – Торонто: Конґрес Українців Канади, 1991.– P.304.

Дитиняк М. Хор «Дніпро» / Марія Дитиняк // Західноканадський збі-рник. Ч.3./Упор. Я. Славутич. – Едмонтон, Канада, 1998. – С.148.

ENCYCLOPEDIA OF MUSIC IN CANADA, edited by Helmut Kallmann, Giles Potvin, and Kenneth Winters. – University of Toronto Press, 1981. –Р.943-943.

LOOK AT THE RECORD – AN ALBUM OF TORONTO’S LYR1C THEATRES 1825-1984, by Jonn Parkhill Baillie.

Див. сайт: www.musicaleopolis.com

Published

2020-10-05

How to Cite

Карась, Г. В. . (2020). DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN MUSIC THEATRE IN CANADA IN THE CONTEXT OF CULTURE DEVELOPING PROCESSES OF THE 20TH CENTURY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(14), 143-155. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1549