LES MARTOVYCH’S OPEN JOURNALISM: ISSUES, CONTEXT, GENRES AND MOTIVES

Authors

  • Г. І. Марчук Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Les Martovych, genres of journalism, satirical art, genre identity.

Abstract

Publicistic works by Les Martovych were researched. The peculiarities of the writer’s worldview formation and development of his social and political views were analyzed. The main attention is focused on the ideological and thematic and genre-stylistic features of publicistic works of the writer;
the key trends of his journalism and its close connection with the social and literary process of the late nineteenth - early twentieth century and with artistic creativity of the satirist were identified.

References

Баран Є. (Севрасевич М.) Лесь Мартович як герой літературної бувальщини / Євген Баран // «Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 66-71.

Будзиновський В. Не-карієрович (Із споминів про Леся Мартовича) / В’ячеслав Будзиновський // Нові шляхи. – 1930. – Ч.2 (лютий). – С. 319-323.

Відозва до наших селян виборцїв! // Громадський Голос. Радикальна політична часопись. – 1911. – 5 цьвітня. – Ч.14. – С. 1.

Гаморак Ю. Талант без середовища (Життя і творчість Леся Мартовича) / Юрій Гаморак // Мартович Л. Твори / за ред. Ю. Гаморака. – Краків; Львів: Українське видавництво, 1943. – Т.1. – С. ІІІ-LІІІ.

Гнідан О. Талант могутній, невмирущщий / О. Гнідан // Винайдена рукопись про руський край – К.: Веселка, 1991. – С. 3-21.

Горак Р. Д. Лесь Мартович: Роман-есе / Р. Горак. – К.: Молодь, 1990. – 176 с.

Гуйванюк М. Літературна спадщина Леся Мартовича як історичне джерело (до 140-річчя з дня народження) / Микола Гуйванюк // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Снятин: Прут Принт, 2011. – Ч.18-19. – С. 141-148.

Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописних фондів і текстології. – Ф.69 Лесь Мартович. – Спр.23 Равлюк В. Т. Лесь Мартович. Спогади. Б/д. – 12 арк. (5 арк. чистих).

Королько А. “Коломийське товариство народних спілок”: ідеологічні засади і практична діяльність їх осередків на Покутті / Андрій Королько // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2014. – Т.17. – С. 68-82.

Л[есь]. М[артович]. Що дієся й говориться по наших читальнях у Святинщині [Снятинщині]. (Допись із місця) / Лесь Мартович // Народ. – 1890. – 1 лютого. – Ч.2-3. – С. 20-22.

Лесин В. Лесь Мартович. Літературний портрет / Василь Лесин. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 63 с.

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, відділ рукописів. – Плеш. 40 Данилович Іванна і Євгенія, донька Северина Даниловича. Біографічні спогади про Северина Даниловича (1861–1942) та інших членів родини. 1980. Снятин. – 52 арк.

Мартович Л. Війт (Інтерпеляція на 258. засїданю палати послів – підчас 17. сесії) / Лесь Мартович // Громадський Голос. Радикальна політична часопись. – 1911. – 27 цьвітня. – Ч.19-20. – С. 2-6.

Мартович Л. За громаду / Лесь Мартович // Громадський Голос. Радикальна полїтична часопись. – 1913. – 26 червня. – Ч.26. – С. 8-11.

Мартович Л. Реформа подружного закона / Лесь Мартович // Запорожець. Калєндар для народа на рік переступний 1912 / Уложили Др. К. Трильовский і Іван Чупрей. – Коломия, 1911. – С. 40-65.

Мартович Л. Ані слова суперечки / Лесь Мартович // Відділ рукописів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. –Ф. 69. – № 14. – 1 арк.

Мартович Л. Повне зібрання творів. У 2 т. / Лесь Мартович. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2015. Т.1 – 264 с., Т.2 – 410 с.

Марчук Г. Сатира Леся Мартовича в контексті сатиричних жанрів доби / Ганна Марчук. – К.: ІВЦ Держкомстату України,1999. – 141 с.

Піхманець Р. Із покутської книги бутя. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича / Роман Піхманець. – К.: Темпора, 2013. – 560 с.

Погребенник Ф. П. Лесь Мартович: життя і творчість / Федір Погребенник. – К.: Дніпро, 1971. – 194 с.

Равлюк В. Лесь Мартович. Спогади. Рукопис / В. Равлюк // Відділ рукописів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. – Ф. 69. – № 23. – 12 арк.

Стефаник В. Перший твір Леся Мартовича (Спомин) / Василь Стефаник // Повне зібрання творів: В трьох томах / Василь Стефаник. – Т.2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1952. – С. 22-28.

Стефаник В. Людмила (Із споминів про Леся Мартовича ) / Василь Стефаник // Повне зібрання творів: В трьох томах. – Т.2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1952. – С. 29-32.

Франко І. Вандрівка русина з Бідою / Іван Франко // Твори в 50 томах. – К.: Наукова думка, 1976. – Т.1. – С. 126.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Ф.663. – Оп.1. – Спр.221. Листи М. Павлику від кореспондентів з прізвищами на букву “М”. 1893-1908 рр. – 157 арк.

Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан Якимович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Марчук, Г. І. . (2020). LES MARTOVYCH’S OPEN JOURNALISM: ISSUES, CONTEXT, GENRES AND MOTIVES. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 451-461. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1378