THE LORD OF UKRAINIAN STUDENTS’ MINDS: TO THE PROB-LEM “IVAN FRANKO AND NATIONAL SPIRITUAL ORIEN-TATION OF STUDENTS’ YOUTH OF BUKOVYNA (1880-1916)”

Authors

  • I. P. Мakarovskiy Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

esthetic mindset, national self-mindset, patriotism, national spiritual orientation.

Abstract

The article is dedicated to the exploration of the role of Ivan Franko as a writer and thinker in forming of national spiritual orientation of students’ youth of his time.

References

Буковина: історичний нарис. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Відозва до всіх українців на Буковині: [про створення української поступової партії] // Буковина. – 1908. – 14(27) березня

Главачик Франтишек. Франко і Чеська та Словацька молодь (лист з Праги одного з перших перекладачів творів І. Франка на чеську мову) /Франтишек Главачик // Дніпро. – 1965. – №8. – С. 102-104 (із архіву

Володимира Полєка).

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Добржанський. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 524 с.

Засенко О. Осип Маковей (Життя і творчість) / Олекса Засенко. – К.: Дніпро, 1968. – 218 с.

Ільницький Василь. Закладини Черновецького університету і соті роковини прилучення Буковини до Австрії / Василь Ільницький // Правда. – 1875. – С. 20. – С. 816.

Калинович В. І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В. І. Калинович. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155с.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних збройних сил України в 1914-1993 рр. (Орг. структура, штати): Іст.-правове дослідження / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 292 с.

Крип’якевич І. П. З історії галицького краєзнавтсва / І. П. Крип’якевич // Туристика і краєзнавство. – Львів, 1925. – ч. 2

Листування студентського товариства «Молода Україна» у Чернівцях // ЦДІА України у Львові: – Ф.309. – Оп.2. – Спр.203, арк. 1

Макаровський І. П. Із історії Чернівецького університету (1875-1955рр.) / І. П. Макаровський // Чернівецький державний університет, Нау-кові Записки. – Т.50. Серія гуманітарних наук (другий вип. студ. ро-

біт). – Чернівці, 1961. – С. 21-29.

Макаровський І. П. До питання про вплив І. Франка на формування світогляду О. Маковея / І. П. Макаровський // Українське літературознавство. Вип. 7. І. Франко: статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львів-

ського ун-ту, 1969. – С. 48-52

Маковей Осип. Ольга Кобилянська / Осип Маковей // Буковина. –1896. – 7(13) травня.

Маковей Осип. Пам’яник (Щоденник) / Осип Маковей // Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ. Відділ рукописів, архів Осипа Маковея, ф., 57 № 2726; №2753; №2754; №2755.

Матвіїшин В. Г. Ураїнсько-французькі літературні зв’язки ХІХ початку ХХ ст. / В. Г. Матвіїшин. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів.ун-ті,1989. – 168 с.

Музей історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича [Матеріали]. – Чернівці, Коцюбинського 2.

Пігуляк Є. 25 літ тому а нині / Єротей Пігуляк // Буковина. – 1909. –Ч.(№6).

Ростикус Р. П. Революционная борьба студентов Буковины /Р. П. Ростикус // Научный ежегодник Черновицкого государственного университета за 1956 г. – Т.1. – Вып. 1. – 1956.

Сімович В. Іван Франко в Чернівцях 1913 р. / В. Сімович // Життя і знання. – 1936. – № 5. – С. 155-156.

Сімович В. Розвиток студентського життя в Чернівцях / В. Сімович // Січ. Альманах в пам’ять 40-х роковин основання товариства «Січ» у Відні. – Львів, 1937. – С. 502-531.

Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок (друге видання) / С. Смаль-Стоцький // Зелена Буковина. – 1996. – № 3-4; 1997. – № 1. – С. 19-153

Спогади про Івана Франка. – К.: Дніпро, 1981. – 420 с.

Федькович Ю. Твори: В 2-х т. Т.1: Поезії / Ю. Федькович. – К.: Дніпро, 1984.

Франко І. Зібр. творів: У 50 т. / І. Франко. – К., 1978.

Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. У 50-ти т. / І. Франко; Упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. – Львів.: Каменяр, 2001. – 434 с.

Чернівецький університет. 1875-1995: Сторінки історії. – Чернівці, Рута, 1995. – 208 с.

Horst A. Alma Mater Francisko-Iosephina. – Czernowitz, 1900. – 120 s.

Published

2020-09-03

How to Cite

Макаровський, І. П. . (2020). THE LORD OF UKRAINIAN STUDENTS’ MINDS: TO THE PROB-LEM “IVAN FRANKO AND NATIONAL SPIRITUAL ORIEN-TATION OF STUDENTS’ YOUTH OF BUKOVYNA (1880-1916)”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 232-254. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1368