THE INNER ARCHITECTONICS OF IVAN FRANKO’S NOVEL “CROSS PATHS”

Authors

  • S. M. Lutsak Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

novel, inner formal image, plot outline, parabolistics, discourse.

Abstract

The article shows the analyses of the inner architectonics of I. Franko’s novel “Cross paths”. It is focused on the plot compositional features of the composition and system of its key images. It is parabolic variety of historiosophical discourse of the novel encoded in its name.

References

Вільчинський Ю. М. Етнокультурні проблеми філософії мови О. Потебні: Дисертація… докт. філософ. наук / Ю. М. Вільчинський. – К.:КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1997. – 300 с.

Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / Стефан Гроф. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. – 498 с.

Гундорова Т. І. Франко – не Каменяр / Тамара Гундорова. – Мельборн: Ун-т ім. Монаша. Відділ славістики, 1996. – 152 с.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період / Оксана Забужко. – К.: Наук. думка, 1992. – 118 с.

Левитан Л. С. Основы изучения сюжета / Л. С. Левитан, Л. М. Цилевич. – Рига: Звайгзне, 1990. – 188 с.

Легкий М. З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка: Дисертація… канд. філолог. наук / М. З. Легкий. – Львів: Львів. відділ. Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка, 1997. – 182 с.

Маньковская Н. Б. Структурно-психоаналитическая естетика Ж. Лакана / Н.Б. Маньковская // Философ. науки. – 1990. – № 12. – С. 42-52.

Нахлік О. М. Письменник – нація – універсум: Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / О. М. Нахлік. – Львів: Львів. відділ. Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка, 1999. – 236 с.

Пастух Т. В. Романи Івана Франка / Тарас Пастух. – Львів: Каменяр, 1998. – 136 с.

Франко І. Я. Данте Алігієрі: Характеристика Середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії / І.Я. Франко // Зібрання творів: У 50 т. Т.12 . – К.: Наук. думка, 1978. – С. 7-253.

Франко І. Я. Перехресні стежки / І.Я. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – Т. 20. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 173-462.

Штерн М. С. Философско-художественное своеобразие русской прозы XIX века: Учебное пособие по спецкурсу / М. С. Штерн. – Омск: Омский ГПИ, 1987. – 86 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Луцак, С. М. . (2020). THE INNER ARCHITECTONICS OF IVAN FRANKO’S NOVEL “CROSS PATHS”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 190-198. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1365