LINGUISTIC ТERMINOLOGY IN THE WORK BY YEVHEN TYMCHENKO “NOMINATIVE AND DATIVE IN THE UKRAINIAN LANGUAGE”

Authors

  • О. Д. Ципердюк Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

term, linguistic terminology, Yevhen Tymchenko, the Ukrainian language.

Abstract

The article investigates the linguistic terminology in the work by Yevhen Tymchenko “Nominative and Dative in the Ukrainian Language” published in 1925. Special attention is paid to the grammatical terms, which do not coincide with the ones established in the modern Ukrainian linguistics and are of Ukrainian origin.

References

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: академічна граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська; за ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 400 с.

Панько Т. І. Українське термінознавство: [підручник] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

Пена Л. Лінгвістичні терміни в “Нормах української літературної мови” Олекси Синявського / Л. Пена // Обрії. – 2007. – №2. – С. 48-50.

Пена Л. Лінгвістичні терміни у “Граматиці української (руської) мови” С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера / Любов Пена; головн. ред. Н. Л. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 40-44.

Тимченко Є. Акузатив в українській мові (з української складні) / Проф. Є. Тимченко. – К.: З друкарні УАН, 1928. – 101 с.

Тимченко Є. Вокатив і інструменталь в українській мові / Є. Тимченко. – К.: З друкарні УАН, 1926. – 118 с.

Тимченко Є. Льокатив в українській мові (з української складні) / Є. Тимченко. – К.: З друкарні УАН, 1925. – 71 с.

Тимченко Є. Номінатив і датив в українській мові / Є. Тимченко. – К.: З друкарні УАН, 1925. – 64 с.

Тимченко Е. Функции генетива в южнорусской языковой области / Е. Тимченко. – Варшава: Варш. учеб. окр., 1913. – 278 с.

Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови); М. П. Зяблюк та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К.: Укр. енцикл., 2007. – 856 с.

Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Олени Курило “Уваги до сучасної української літературної мови” / Оксана Ципердюк // Зб. праць учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови” (м. Луганськ, 30-31 травня 2013 р.). – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 153-166.

Чернобров Ю. Граматичні праці О. Б. Курило в контексті творення питомої української синтаксичної термінології / Юлія Чернобров // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 672-673.

Яремко Я. Особливості українського термінотворення початку ХХ ст. (на матеріалі військової термінології) / Ярослав Яремко // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 469-483.

Ярошевич І. А. Становлення й кодифікація української морфологічної термінології / Ірина Ярошевич // Українська мова. – 2010. – №3. –С. 44-54.

Ярошевич І. А. Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / І. А. Ярошевич. – К., 2008. – 20 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Ципердюк, О. Д. . (2020). LINGUISTIC ТERMINOLOGY IN THE WORK BY YEVHEN TYMCHENKO “NOMINATIVE AND DATIVE IN THE UKRAINIAN LANGUAGE”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 105-114. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1357