SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN EXISTENCE IN PROSE BY YURII TYS (BASED ON THE COLLECTION «THE SYMPHONY OF THE EARTH»)

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

spirituality, people, church, faith, freedom, writer.

Abstract

The article on the material of the collection «The Symphony of the earth» analyzed national and spiritual issues of creativity by Yurii Tys, considered peculiarities of the author’s artistic thinking, focused attention on the problems of the restoration of Ukrainian statehood, examined the specificity of artistic modeling of belletristic reality of the writer’s historical prose.

References

Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізм-му / Ю. Боднаренко // Слово і Час. – 2003. – № 6. – С. 67-69.

Галицько-Волинський літопис / пер. з давньорус. Є. Махновця, відп. ред. О. В. Мишанич // Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989. – С. 368-452.

Жулинський М. Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2007. – №1. – С. 44-47

Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – К., 2008. – 367 с.

Левчук Л. Західноєвропейська естетика XX століття: навч. посіб. / Лариса Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

Митрополит Андрей Шептицький. Як будувати рідну хату? – Львів: Гердан, 2003. – 47 с.

Мицько І. Новознайдені історичні джерела про церкви Галичини ХП-ХШ ст. / І. Мицько // Давні обителі України. Архітектура: Тема т. зб. Святопокровського монастиря Студійського уставу. – Львів. 2002. – Вип. 13

Тис Ю. Симфонія землі // Юрій Тис. – Буенос Айрес: В-во Миколи Денисюка, 1951. – 127 с.

Тис. Ю. Шляхами віків / Юрій Тис. – Вінніпег, 1951. – 126 с.

Чижевський Д. До проблеми бароко / Дмитро Чижевський; за ред. Р. Мниха, Є. Пшеничного // Славістика. – Дрогобич: Коло, 2003. – Т.1. – С. 339-351.

Чоловський А. Львов во времена русского владычества / А. Чоловський; Пер. с польского – Пб.: Тип. О-ва А. С. Суворина, 1915. – С. 75.

Published

2020-06-17

How to Cite

І. І. (2020). SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN EXISTENCE IN PROSE BY YURII TYS (BASED ON THE COLLECTION «THE SYMPHONY OF THE EARTH»): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 518–526. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1338