THE POETICS OF THE CONFLICT IN VASYL STEFANYK’S PROSE: DRAMATIZATION OF THE NOVELLA OR MAKING THE DRAMA EPIC?

Authors

  • S. I. Khorob Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

conflict, novellas, dramatism, theatricality, artistic thinking.

Abstract

The article researches into the peculiarities of the conflict in Vasyl Stefanyk’s novellas, defines the originality of dramatic categories and elements in the system of the writer’s epic thinking, tracks the processes of dramatization in the narrative discourse of the prosaist, as well as outlines the originality of the authorial ideological-aesthetic consciousness.

References

Возняк М. C. Слово про Василя Стефаника / М. C. Возняк; Упоряд., вступ.ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах:статті, висловлювання, мемуари. (Збірник). – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Франко І. Я. Із статті «Українська (руська) література / І. Я. Франко; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Збір-ник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Лукіянович Д. Я. Нова фаза творчості Василя Стефаника / Д. Я. Лукіянович; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Крижанівський С. А. Із нарису «Василь Стефаник» / С. А. Крижанівський; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мему-а-ри. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Лесин В. М. Василь Стефаник – майстер новели / В. М. Лесин. – К., 1970.

Луців Л. Стефаникова «Марія» / Л. Луців // Література і життя. – Джерзі Ситі; Нью-Йорк, 1970. – С. 241-247.

Риндюг А. Техніка новел Василя Стефаника / А. Риндюг; Упоряд., вступ.ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах:статті, висловлювання, мемуари. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Рудик Д. Василь Стефаник / Д. Рудик; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Вассиян Ю. Мистець із землі зроджений: Василь Стефаник, Твори: В 2-х т. / Ю. Вассиян. – Т.2. – Торонто, 1974. – С. 74.

Денисюк І. Жанрові проблеми новелістики / І. Денисюк; Відпов. ред. М. Т. Яценко // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 6-49.

Рудик Д. Василь Стефаник / Д. Рудик; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Крушельницький А. Василь Стефаник / А. Крушельницький; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Збір-ник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Лукіянович Д. Василь Стефаник (Передмова до збірки новел Земля) / Д. Лукіянович; Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федір Петрович Погребенник // Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлю-вання, мемуари. Збірник. – К.: Дніпро, 1970. – 482 с.

Московкіна І. Поетика Василя Стефаника / І. Московкіна // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Т. 2. – Харків 1994. – С. 75-86.

Див. докладніше про це: Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. / І. Денисюк. – К., 1981. – С. 122; Калениченко Н. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Напрями, течії / Н. Калениченко. – К., 1983. – С. 46, с. 245; Лужницький Гр. Син землі / Гр. Лужницький // Альманах Провидіння. – 1971. – С. 77; Денисюк І. Майстерність Стефаника-новеліста / І. Денисюк // Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3-х т., 4-х кн. – Львів 2005. – Т.1. – Кн.2. – С. 105-113.

Див., приміром: Московкіна І. Своєрідність епічної розповіді / І. Московкіна, С. Коршунова // Василь Стефаник – художник слова. – Івано-Франківськ, 1996, С. 80-91; Гаєвська Л. Морально-етична проблематика української новели кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Л. Гаєвська. – К., 1981. – С. 110; Грицюта М. Художній світ В.Стефаника / М. Грицюта. – К., 1982. – С. 100.

Лесин В. Василь Стефаник – майстер новели / В. Лесин. – К., 1970. – С. 66; Корбутяк Д. Секрети творчости Василя Стефаника / Д. Корбутяк // Сучасність, 1971. – Ч. 7-8. – С. 35.

Грицай Остап. Василь Стефаник: Світла й тіні / Остап Грицай // Самостійна Україна. – 1951. – Ч.7, Ч.10. – С. 5, С. 9; Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях / Д. Козій // Глибинний етос. – Торонто- Нью-Йорк-Париж-Сідней 1984. – С. 280; Struk D. Study of Vasyl’ Ste-fanyk. The at the Heart of Existence / D. Struk. – Colorado, 1973. – Р. 163.

Гнідан О. Василь Стефаник. Життя і творчість / О. Гнідан. – К., 1991. – С. 48.

Див., наприклад: Труш І. Василь Стефаник / І. Труш // Василь Стефаник у критиці та спогадах. – К., 1970. – С. 66; Крушельницький А. Василь Стефаник / А. Крушельницький // Василь Стефаник у критиці та спогадах. – К., 1970. – С. 71.

Див.: Московкіна І. Поетика Василя Стефаника / І. Московкіна // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Т.2. – Харків, 1994. – С. 82.

Див.: Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника / О. Черненко. – Едмонтон, 1989. – С. 149.

Див.: Стефаник В. Твори / В. Стефаник. – К., 1971.

Московкіна І. Поетика Василя Стефаника / І. Московкіна // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Т.2. – Харків, 1994. – С. 83.

Там само.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ століття / І. Денисюк. – Львів: Науково-видавниче товариство «Академічний Експрес», 1999. – 280 с

Московкіна І. Поетика Василя Стефаника, Збірник Харківського історико-філологічного товариства / І. Московкіна. – Нова серія – Т. 2. – Харків, 1994. – С.84;

Стефаник В. Святий вечір / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 139.

Стефаник В. Озимина / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 241.

Стефаник В. Шкода / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 112.

Стефаник В. Катруся / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 295.

Стефаник В. Кленові листки / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 210.

Там само, С. 213.

Стефаник В. Сини / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 297.

Там само, С. 300.

Там само, С. 301.

Стефаник В. Шкода / В. Стефаник // Твори. – К., 1971. – С. 96.

Там само, с. 96

Хороб С. Категорії драматичного і трагічного / С. Хороб, З. Гузар // Василь Стефаник – художник слова. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 51-65.

Див., скажімо: Гаєвська Н. Функції конфлікту в новелах Василя Стефаника / Н. Гаєвська // Стефаниківські читання. – Вип. 1. – Івано-Франківськ 1990. – С. 28-30; Барабан Л. Деякі аспекти сценічної інтерпретації прози В. Стефаника / Л. Барабан // Василь Стефаник і українська культура: У 2-х ч. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 5-8.

Published

2020-06-17

How to Cite

Khorob, S. I. . (2020). THE POETICS OF THE CONFLICT IN VASYL STEFANYK’S PROSE: DRAMATIZATION OF THE NOVELLA OR MAKING THE DRAMA EPIC? Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 405–422. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1328