THE PARADIGM OF EUROPEANISM OF DARIIA VIKONSKA’S UKRAINIAN LITERATURE

Authors

  • I. Y. Nabytovych Drohobych National Pedagogical University

Keywords:

Dariia Vikonska, European literature, Ukrainian literature.

Abstract

Dariia Vikonska was one of the brightest representatives of Ukrainian artistic and literary space of inerwar two decades of the ХХ century that was consistently engaged in the problems of Europeanization of Ukrainian culture and expressed the necessity of entry of this literature, art and culture into European cultural space in general. Dariia Vikonska tried to structure this cultural and artistic space, to define its peculiarities and modern features while seeking the place of Ukrainian culture in European space.

References

Бойко Ю. Одвертий лист до Ю. Шереха / Юрій Бойко // Вибране. – Т.2. – Мюнхен, 1974. – C. 17-29.

Віконська Дарія. Ars Longa. Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія / Дарія Віконська. – Львів: Піраміда 2015. – 352 с.

Віконська Дарія. Жінка в чорному: Етюди, поезії в прозі, нариси, діа-логи; Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя / Дарія Віконська; Упоряд., літ. редакція, передм. і прим. В. Ґабора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 108 с. + 76 с.

Віконська Дарія. За силу й перемогу / Дарія Віконська. – Част.1: За державну бронзу. – Львів: Піраміда, 2016. – 344 c.

Дарія Віконська (1893-1945): Бібліографічний покажчик / Уклад., авторська передмова В. Ґабора. – Львів: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2007. – 164 с.

Державин Володимир. Проблема наслідування і стилізації / Володимир Державин // Література і літературознавство: вибрані теоретичні та літературно-критичні праці. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – C. 103-108.

Євшан Микола. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан. – К.: Основи, 1998. – 658 с.

Клен Юрій. Бій може початися / Юрій Клен. (Освальд Бурґгардт) // Вибрані твори. – Дрогобич, 2003. – С. 520-534.

Костецький Ігор. Стефан Ґеорґе. Особистість, доба, спадщина / Ігор Костецький // Вибраний Стефан Ґеорґе. – Штуттґарт, 1968-1971. – Т.1. – С. 29-206.

Набитович Ігор. Дарія Віконська – лицар українського Il Rinascimento / Ігор Набитович // Віконська Дарія. За силу й перемогу. – Част. 1: За державну бронзу. – Львів: Піраміда, 2016. – С. 7-31.

Набитович Ігор. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) / Ігор Набитович // Султанівські читання. – Івано-Франківськ, 2016. – Том V. – С. 61-72.

Набитович Ігор. Ірландська література в літературознавчій спадщині Дарії Віконської / Ігор Набитович // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник Київського національного універси-тету ім. Т. Шевченка. – Т. 2. – К.: Логос, 2015. – С. 148-157.

Рудницький Михайло. Европа і ми / Михайло Рудницький // Ми. – 1933. – Кн.1. – С. 97-106.

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт; Переклад із англ. П. Таращука. – К.: Основи 1994. – 224 с.

Marill Albérès Rene. Bilan littéraire du XXè siècle / Rene Albérès Marill. – Paris, 1962. – 245 pр.

Nycz Ryszard. Język moderniznu / Ryszard Nycz. – Wrocław: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 322 с.

Strich Fritz. Goethe and World Literature / Fritz Strich // Translated by C. A. M. Sym. – London: Routledge, 1949. – 362 pp.

Published

2020-06-18

How to Cite

Nabytovych, I. Y. . (2020). THE PARADIGM OF EUROPEANISM OF DARIIA VIKONSKA’S UKRAINIAN LITERATURE: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 294–303. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1316