DIALECTICS OF FORMATION OF NATIONAL FUNDAMENTAL GROUNDS FOR MODERN UKRAINIAN ETHNOLOGY AND LITERARY SCIENCE

Authors

  • О. І. Vertii Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Keywords:

national, ethnology, literary science, modern, basic foundations.

Abstract

The features of the interaction of different historical, social, ideological and artistic and aesthetic factors in the processes of formation of national fundamental grounds the Ukrainian science of folklore, written literature in the modern stage of its emergence and development. It is noted that the move away from the principles of the so called soviet ethnology and literary science and return to the national spiritual values, achievements of domestic and foreign scholars of the previous generations opens of the new prospects before them access to a higher level of development.

References

Азьомов Віктор. Духовна Архетипна Система Етнонаціонального / Віктор Азьомов // Приватний архів В. Азьомова. – 2015.

Антонович М. Історіософія Юліана Вассияна. Спроба характеристики / Марко Антонович // Вассиян Юліан. Твори. Т.1. Степовий сфінкс. – Торонто, 1972.

Голобородько В. Ой вінку, мій вінку. Ознака дівочого вінка як основа для його метафоричної трансформації в українських народних казках / Василь Голобородько // Українська культура. − 2000. − №№ 11-12.

Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє. Розповідь про Трипілля / Докія Гуменна // Видання Української Вільної Академії Наук у США. – Нью-Йорк, 1978.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Дмитро Донцов. – К.: МАУП, 2005.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? Сучасність / Іван Дзюба. –1968.

Іванишин М. Дискурс національної ідентичності в українському пост-колоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Мирослава Іванишин. − Львів, 2009.

Іванишин П. Вульгарний “неоміфологізм”: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка / Петро Іванишин. – Дрогобич: Відродження, 2001.

Іванишин П. Травестія в кітч? / Петро Іванишин // Критика і метакритика як осмислення літературності. – К.: Академія, 2012.

Лук’яненко О. Родоцентрична педагогіка: історико-теоретичні розвідки / Олександр Лук’яненко. – Полтава: Друкарська майстерня, 2008.

Мицик В. За законом Світового ладу. Трипільська цивілізація і джерела світогляду українського народу / Вадим Мицик. – К.: МАУП, 2007.

Москалець К. Замість дослідження / Москалець Костянтин // Критика. − Лютий, 1988. − Ч.2.

Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу (огляд досліджень з літературознавства 90-х років) / Михайло Наєнко // Слово і час. − 2001. − № 8.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. – К.: Либідь, 1999.

Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка / Святослав Пилипчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.

Салига Т. Франко − Каменяр / Тарас Салига. – Ужгород: Гражда, 2007.

Франко І. Зібр. творів: У 50-и томах / Іван Франко. – К.: Наукова думка, 1984. – Т.40.

Франко І. Зібр. творів: У 50-и томах. / Іван Франко. – К.: Наукова думка, 1984. – Т.41.

Чижевський Д. Українська філософія / Дмитро Чижевський; Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського // Українська культу-ра. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

Шевченко Т. Твори: У 5-и томах / Тарас Шевченко. – К.: Дніпро, 1970. – Т. 2.

Шевчук В. “Personae verbum” (Слово іпостасне) / Валерій Шевчук // Розмисел. Твім інтер. – К., 2001.

Published

2020-06-18

How to Cite

Vertii О. І. . (2020). DIALECTICS OF FORMATION OF NATIONAL FUNDAMENTAL GROUNDS FOR MODERN UKRAINIAN ETHNOLOGY AND LITERARY SCIENCE: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 277–293. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1315