VASYL STEFANYK’S CREATIVE PERSONALITY IN THE RECEPTION OF PRECARPATHIAN SCHOLARS

Authors

  • S. E. Ushnevych Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Stefanyk studies, expressionism, psychology, psychobiographical novel.

Abstract

The article conceptualizes the creative personality of Vasyl Stefanyk through the prism of literary and artistic reading of Precarpathian scholars resparches in the problems of artistic reception and interpretation of the new typological model of the novel about the artist.

References

Баран Є. Базилевс: у царстві Стефаника: рецензія [Електронний ресурс] / Євген Баран. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/pag

Баран Є. М. Волостелин мужичого царства…[Електронний ресурс] / Є. М. Баран; Рец. на кн.: Піхманець Роман // У своїм царстві… – Снятин: ПрутПринт, 2010.e/67. – Режим доступу: http://litakcent.com/ 2010/06/09/dvi-knyhy-pro-vasylja-stefanyka.html.

Матюша В. Творчість Степана Процюка / В. Матюша // Українська мова і література. – 2009. – № 17-19. – С. 35-44.

Пастух Б. Психоісторія Василя Стефаника від Степана Процюка / Б. Пастух // Українська літературна газета. – 2010. – 3 вересня (№ 18). – С. 4.

Процюк С. Троянда ритуального болю: Роман про Василя Стефаника / С. Процюк. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 184 с.

Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть / І. Савенко // Вісник Львівського у-ту. Серія Філологія. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 2.

Скорина Л. Троянда і біль: історія життя на грані: [про кн. С. Процюка «Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника»] / Л. Скорина // Слово і Час. 2010. № 9. С. 107-113.

Славінська І. Степан Процюк: Людям не треба правди чи брехні – людям треба щастя: інтерв’ю [Електронний ресурс] / Ірина Славінська. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2010/ 10/14/62900/.

Соловей О. Штука, яка вбиває (Процюк С. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника [Електронний ресурс] / О. Соловей – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 184 с. – Режим доступу: http://litakcent.com/ 2010/06/09/dvi-knyhy-pro-vasylja-stefanyka.html. – Назва з екрану.

Хороб М. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди) / М. Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 428 с.

Published

2020-06-18

How to Cite

Ushnevych, S. E. . (2020). VASYL STEFANYK’S CREATIVE PERSONALITY IN THE RECEPTION OF PRECARPATHIAN SCHOLARS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 262–267. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1313