VASYL STEFANYK AND EXPRESSIONISM IN THE UKRAINIAN LITERATURE OF THE 1920TH

Authors

  • R. V. Movchan Institute of Literature of the NAS of Ukraine

Keywords:

tradition, modernizing, expressionism, reception.

Abstract

The article explores the reception of works of Vasyl Stefanyk by criticism and literary studies of the 1920th, his expressionist contribution to the process of modernizing of Ukrainian literature of the period. The article also studies the adoption of European expressionist experience by Ukrainian literature through avant-garde painting, futurism, Les Kurbas theatre, contemporary cinema.

References

Бабишкін О. К. Кіноспадщина Юрія Яновського / О. К. Бабишкін. – К.: Мистецтво, 1987. – 141 с.

Бажан М. Одягніть окуляри / Микола Бажан // Бумеранг: Журнал памфлетів. – 1927. – № 1. – С. 21-26.

Горбачов Д. Український авангард 1910-1930 років. Альбом / Дмитро Горбачов; Автор-упор. Д. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1996. – С. 3-10.

Євшан М. Василь Стефаник / Микола Євшан; Упор., передм., прим. Н. Шумило // Критика. Літературознавство. Естетика. – К.: Основи, 1998. – С. 213-216.

Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.

Курбас Л. Нова німецька драма / Лесь Курбас // Музагет. – 1919. – № 1. – С. 115-122.

Лавріненко Ю. Лесь Курбас / Юрій Лавріненко // Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. Поезія – Проза – Драма – Есей. – Париж: Instytut Literacki, 1959. – 980 с.

Нигрицький Л. Передмова / Л. Нигрицький // Косинка Г. Темна ніч і інші оповідання. – Л.: Видавець І. Тиктор, 1935. – С. 5-8.

Піхманець Р. Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича: Монографія / Роман Піхманець. – К.: Темпора, 2012. – 580 с.

Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / Упор. Раїса Мовчан. – К.: Кліо, 2015. – 640 с.

Франко І. Українська література / Іван Франко; Упор. Н. О. Вишневської та Н. І. Чорної; ред. тому П. Й. Колесник // Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 33: Літературно-критичні праці (1900-1902). – 1982. – С. 142-143.

Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі / Іван Франко; Упор. Н. О. Вишневської та Н. І. Чорної; ред. тому П. Й. Колесник // Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 35: Літературно-критичні праці (1903-1905). – 1982. – С. 91-112.

Хвильовий М. Камо грядеши / Микола Хвильовий; Упор. М. Г. Жулинського, П. І. Майдаченка // Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2: Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Памфлети. Листи. – 1990. – С. 390-443.

Published

2020-06-18

How to Cite

Movchan, R. V. . (2020). VASYL STEFANYK AND EXPRESSIONISM IN THE UKRAINIAN LITERATURE OF THE 1920TH: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 112–121. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1296