UNIVERBIZATION AS A MEANS OF FORMING LEXICAL INNOVATIONS (BASED ON A. NELYUBA’S DICTIONARIES «LEXICAL-WORD-BUILDING INNOVATIONS»)

Authors

  • I. M. Dumchak Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

univerbization, a univerb, methods of univerbization, innovative vocabulary.

Abstract

In the article univerbization is examineo as a phenomenon of the secondary nomination. The object of the research is univerbs fixed in the dictionaries «Lexical-word-building Innovations» (ed. A. Nelyuba). Basic methods of univerbization and the structure of derived univerbs are analyzed, productive suffixes are distinguished. The most useful lexical-semantic groups of univerbs of innovative vocabulary are determined and functions of univerbs are highlighted as well.

References

Думчак І. М. Універбація в українській мові: автореф. дис… канд. фі-лол. наук: 10.02.01 / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1998. – 18с.

Исаченко А. В. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских языков / А. В. Исаченко // Slavia. – 1958. – Roč.27. – Seš.3. – С. 334-352.

Клименко Н. Ф. Універбація // Українська мова. Енциклопедія / Ред-кол.: В. М. Русанівський , О. О. Тараненко [співголови], М. П. Зяблюк та ін. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2000. – С. 688.

Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – М.: Наука, 1981. – 200 с.

Лексико-словотвірні інновації (1983-2003): Словник / Заг. редакція А. Нелюби. – Харків, 2004. – 136 с.

Лексико-словотвірні інновації (2004-2006): Словник / Анатолій Нелюба, Сергій Нелюба / Заг. редакція А. Нелюби. – Харків: Майдан, 2007. – 144 с.

Лексико-словотвірні інновації (2007): Словник / К. Коротич, С. Лук’яненко, А. Нелюба та ін.; За ред. А. Нелюби. – Харків: ХІФТ, 2009. – 172 с.

Лексико-словотвірні інновації (2008-2009): Словник / Заг. редакція А. Нелюби. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 116 с.

Лексико-словотвірні інновації (2010-2011): Словник / Заг. редакція А. Нелюби. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2012. – 100 с.

Лексико-словотвірні інновації (2012-2013): Словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько; [заг. ред. А. Нелюби]. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 172 с.

Лексико-словотвірні інновації (2014): Словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько; [заг. ред. А. Нелюби]. – Харків: Харків. іст.-філол. т-во, 2015. – 219 с.

Лопатин В. В. Суффиксальная универбация и смежные явления в сфере образования новых слов / В. В. Лопатин // Новые слова и словари новых слов. – Л.: Наука, 1978. – С. 72-80.

Мартынов В. В. Категории языка: Семиологический аспект / В. В. Мартынов. – М.: Наука, 1989. – 192с.

Нелюба А. М. Універбація як вторинний спосіб найменуваня реалій / А. М. Нелюба // Лінґвістичні дослідження. Збірник наукових праць. – Харків, 1992. – С. 67-71.

Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови / Анатолій Нелюба. – Х., 2007. – 302 с.

Сидоренко О. М. Про поняття універбізації в сучасному слов’янському мовознавстві / О. М. Сидоренко // Мовознавство. – 1992. – №4. – С. 42-47.

Kaliszan J. Семантико-конденсационная универбация составных наименований в современном русском языке / J. Kaliszan. – Poznań, 1986. – 147s.

Szczepańska E. Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim / E. Szczepańska. – Kraków, 1994. – 103 s.

Published

2020-06-18

How to Cite

Dumchak , I. M. . (2020). UNIVERBIZATION AS A MEANS OF FORMING LEXICAL INNOVATIONS (BASED ON A. NELYUBA’S DICTIONARIES «LEXICAL-WORD-BUILDING INNOVATIONS»): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 77–83. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1292