LEXICOGRAPHY OF THE POLISH LANGUAGE: HISTORICAL REVIEW

Authors

  • O. M. Lazarovych Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

lexicography, dictionaries of the Polish language, bilingual dictionaries, historical development of the lexicographical science, manuscript and first printed dictionaries, dictionary qualificators, alphabetical order, structure of a dictionary article.

Abstract

The development of the lexicographical science in Poland coincides with the beginning of the development of the literary Polish language. Even though medieval dictionaries were not large from the point of view of the amount of words (in average from 2,5 to 4 thousand words), they were an important source of information on the vocabulary of the Polish language of that time, on the spiritual and material culture of the Polish nation. The article characterizes the development of the Polish lexicography from ancient times until the beginning of the XX-th century.

References

Grochowski M. Zarys leksykologii i leksykografii / Maciej Grochowski. –Toruń, 1982. – 147 s.

Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. –Warszawa, 2002. – 828 s.

Lewaszkiewicz T. Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego / Tadeusz Lewaszkiewicz. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1980. – 164 s.

Saloni Z. Studia z polskiej leksykografii współczesnej / Zygmundt Saloni. – Białystok, 1989. – 360 s.

Skorupska-Raczyńska E. Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych / Elżbieta Skorupska-Raczyńs-ka. – Gorzów Wielkopolski, 2004. – 224 s.

Urbańczyk S. Słowniki i encyklopedie; Ich rodzaje i użyteczność / Stanisław Urbańczyk. – Kraków, 1991. – 132 s.

Walczak B. Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii / Bogdan Walczak. – Poznań, 1991.

Walczak B., 1999, Zarys dziejów języka polskiego / Bogdan Walczak. – Wrocław, 1999. – 345 s.

Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. – Lublin, 2001. – 695 s.

Wydra W. Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543 / W. Wydra, W.R. Rzepka. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 2003.

Published

2020-06-18

How to Cite

Lazarovych , O. M. . (2020). LEXICOGRAPHY OF THE POLISH LANGUAGE: HISTORICAL REVIEW: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 69–76. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1291