VASYL STEFANYK’S BELLETRISTIC LANGAUGE IN IVAN KOVALYK’S SCIENTIFIC STUDIES

Authors

  • V. V. Greshchuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Vasyl Stefanyk, Ivan Kovalyk, dictionary of belletristic language, epithet, simile, anthroponym, dialectism.

Abstract

The article analyses Ivan Kovalyk’s studies of Vasyl Stefanyk’s belletristic language. The scholar’s novellas studies about functioning of similes, epithets, dialecticisms and anthroponyms in Stefanyk’s have been examined. The scientific basis of creation and principles of compiling of a “Dictionary of Language of Vasyl Stefanyk’s Belletristic Works”, performed by Ivan Kovalyk, have been comprehensively covered.

References

Бондаренко Д. В. Порівняння у творах В. Стефаника / Д. В. Бондаренко // Стефаниківські читання. – Івано-Франківськ, 1990. – Вип. 1 – С. 124-128.

Ґрещук В. Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи / Василь Ґрещук // Краківські українознавчі зошити. – 1998-1999. – Т. VII-VIII. – С.48-61.

Домбровський В. Українська стилістика і ритміка / Володимир Домбровський // Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. Перемишль 1923 і 1924. Фотопередрук зі статтею Євгена Пшеничного та післясловом Олекси Горбача. – Мюнхен, 1993. – С. 1-177.

Ковалик І. До характеристики мови В. Стефаника. Функційність діалектизмів у творах В. Стефаника (З методи мовних дослідів) / Іван Ко-валик // Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. Ч. ІІ. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С. 404-407.

Ковалик І. Стефаникове назовництво. Методика й техніка назовництва в творах Стефаника / Іван Ковалик // Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. Ч. ІІ. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С. 408-411.

Ковалик І. Характеристика стилю В. Стефаника. Порівняння й епітети як артистичний засіб образовости стилю Стефаника / Іван Ковалик // Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. Ч. ІІ. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С. 397-403.

Ковалик І. І. Наукові основи побудови Словника мови художніх творів Василя Стефаника / Іван Ковалик // Матеріали до словопокажчика до новел В. Стефаника. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1972. – C. 95-101.

Ковалик І. І. Принципи укладання словника мови художніх творів В. С. Стефаника / Іван Ковалик, Василь Ґрещук, Лілія Невідомська. // Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту. – Терно-піль: Лілея, 1997. – С.71-91.

Ковалик І. І. Про типологічну інтерпретацію художнього слова та вияву майстерності у Словнику мови творів І. Франка / Іван Ковалик // Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. Ч. ІІ. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С. 371-381.

Ковалик І. І. Художнє слово Василя Стефаника. Матеріали до Словопокажчика до новел В. Стефаника / І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1972. – 102 с.

Кучеренко Л. Порівняльні конструкції в мові новел В.Стефаника / Л. Кучеренко // Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 54-56.

Published

2020-06-18

How to Cite

Greshchuk, V. V. . (2020). VASYL STEFANYK’S BELLETRISTIC LANGAUGE IN IVAN KOVALYK’S SCIENTIFIC STUDIES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 25–33. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1286