UKRAINECENTRIC OF SCIENTIFIC WORK OF NATALIА KUZIAKINA

Authors

  • Г. В. Ковальчук Одеський національний економічний університет

Keywords:

ukrainecentric, Ukraine history of science, literary criticism, theatre science, N. Kuziakina.

Abstract

The article on a historically biographic background was scientific inheritance analyzed of the prominent Ukrainian and Russian literary critic and specialist  in drama study ХХ of professor Natalia Kuziakina, was underlined expressive ukrainecentric of her research, special concentration on dramaturgy of period of the Shot up Revival. The scientist, without regard to ideological pressure on her, did an invaluable contribution to development of cognition of the Solovki pages of the Ukrainian culture subjected to repression.

References

1. Білик Г. Валентина Саєнко: «Наталя Кузякіна – з когорти лицарів духу, взірець для сучасних науковців» / Г. Білик, В. Саєнко // Альманах Полтавського національного педагогічного університету «Рідний край». – 2014. – № 2 (31). – С. 158-165.
2. Васьків М. Загальнолюдські естетичні цінності й національна своєрідність витворів мистецтва у науковому доробку Наталі Кузякіної / М. С. Васьків // И. С. Шмелев и писатели литературного зарубежья: ХХ Крымские международные Шмелевские чтения. – Алушта: Антик-ва, 2012. – С. 297-309.
3. Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної / Ірина Волицька // Кузякіна Н. Б. Траєкторії доль. – К.: Темпора, 2010. – С. 9-21.
4. «Вчена Рада рішуче осудила...». Автобіографія (23.05.1962) Н. Кузякіної. Характеристика (червень 1967 р.) Н. Кузякіної. Підготовка публ. Г. Дутчак [Електронний ресурс] // Кіно. Театр. – 2003. – № 6. – С. 17. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id= 188.
5. Крячок М. З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України) / М. Крячок // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 182-200.
6. Кузякіна Н. Навіть втрата мови не означає загибелі народу / Н. Кузякіна; розмову вів О. Галяс // Україна. – 1989. – № 35. – С. 3-5, 21.
7. Кузякіна Н. Автопортрет / Наталя Кузякіна // Слово і Час. – 1990. – №6. – С. 65-68.
8. Кузякина Н. Театр на Соловках. 1923-1937 / Н. Б. Кузякина. – СПб: Дмитрий Буланин, 2009.
9. Лавріненко Ю. Зруб і парости. Літературно критичні статті, есеї, рефлексії / Юрій Лавріненко. – Мюнхен: Сучасність, 1971.
10. Моя адреса: Соловки (1991-1992). 4 серії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ex.ua/2068892.
11. Наталя Борисівна Кузякіна. Біобібліографічний покажчик літератури. – Вид. 2-е, випр. і доп. / упоряд. Л. Бур’ян; наук. кер. В. Саєнко; ред. І. Шелестович. – Одеса: РВ ОДНБ імені М. Горького, 2010. – (Серія «Вчені Одеси», вип. 40).
12. Роздобудько І. Східна Слобожанщина [Електронний ресурс] / І. Роздобудько. – Режим доступу: http://haidamaka.org.ua/page_sxslob. html. – (Проект СВУ (Соборна Велика Україна). Українці навколо України).
13. Саєнко В. Траєкторія духовного злету науковця / В. Саєнко // Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria. – Дрогобич: Відродження, 2010. – С. 3-26.
14. Саєнко В. Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології / В. Саєнко // Альманах Полтавського державного педагогічного університету «Рідний край». – 2012. – № 1(26). – С. 121-128.

Published

2020-03-05

How to Cite

Ковальчук, Г. В. . . (2020). UKRAINECENTRIC OF SCIENTIFIC WORK OF NATALIА KUZIAKINA. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 466-478. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1276