ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕНСИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА БАЗІ КОМБІНОВАНИХ ПАРОГАЗОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Автор(и)

  • Михайло Павлович Кулик Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Йосиф Степанович Мисак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

теплова електрична станція, паровий та газовий цикл генерації, двохстадійне спалювання вугілля, додаткова топка, мембранні технології розділення повітря, парогазотурбінна установка, маневреність та мобільність вугільних енергоблоків, екологічна безпека, теплова трубка,

Анотація

Теплова енергетика України базується на вугільних енергоблоках, більшість з яких побудовані у 60-70 рр. минулого століття, та вичерпали свій технічний ресурс, знаходиться в критичному стані. На даний момент часу їх ще використовують для покриття у пікових навантажень, вони працюють в недовантаженому режимі, їх часто зупиняють, через що техніко-економічні показники їх роботи погіршуються, а у навколишнє середовище вони викидають значну кількість шкідливих речовин, будучи у списку лідерів найбільших забруднювачів атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунтів.
Всі технологічні та екологічні проблеми теплової енергетики можна вирішити, наприклад, використовуючи в комбінованій парогазовій енергетичній установці паровий та газовий цикл генерації електричної енергії. Можливі схеми компоновки таких установок запропоновані авторами. Характерною особливістю таких установок є використання для роботи газової частини продуктів спалювання твердого низькоякісного палива, зокрема кам’яного вугілля.
В статті запропоновані різні варіанти формування робочого тіла газових турбін – від передачі тепла із котельного агрегату в контур
газової турбіни за допомогою теплових трубок, використання двохступеневого спалювання помеленого вугілля, аж до розділення атмосферного повітря на суміші збагачені азотом і киснем. В останньому випадку перша з них циркулює у газовому циклі, а суміш, збагачена киснем подається на спалювання, чим досягається значне зменшення утворених окислів азоту.

Посилання

1. Воронцов С. Про відповідність Енергетичної стратегії України на період до 2030 року сучасним викликам і загрозам у сфері енергетичної безпеки [Електронний ресурс] / С. Воронцов // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/470/
2. Мацевитый Ю.М. Научно-техничес-кое обеспечение долгосрочных планов развития энергетики Украины / Ю.М. Мацевитый, Б.С. Стогний, А.К. Шидловский // Энергетика та електрифікація. – 2013, – No1. – С. 48-52.
3. Развитие маневренной генерации ОЭС Украины как фактор повышения энергетической безопасности государства // А.В. Праховник, В.А. Попов, В.Ф. Находов, А.Г. Баталов, К.Б. Денисевич // Енергетика та електрифікація, – 2008. – No 7. – С. 9-12.
4. Запорожець Ю.М. Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття або інтенсивне відновлення / Ю.М. Запорожець // Наукові праці. Серія ”Техногенна безпека”. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили.
5. Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології. Вісник НАН України / Б.Є. Патон, А.А. Долинський, А.А. Халатов і ін. – К., 2009. – No 4. – С. 61-69.
6.Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики / Под ред. В.Н. Клименко, Ю.А. Ландау, И.Я.Сигал. – С. 139-154.
7. Семчук Я.М. Екологічні та техніко-економічні аспекти спільної роботи парогазотурбінних енергетичних установок / Я.М. Семчук, М.П. Кулик // Нафтогазова енергетика. – 2008. – No1(6). – С. 65-68.
8. Парогазова теплосилова установка. Патент ФРН No 839290, 1944.
9. Кулик М.П. Про можливі енергоощадні підходи в процесі виробництва теплової та електричної енергії / М.П. Кулик // Промислова гідравліка та пневматика. – 2010. – No1(27). – С. 23-26.
10. Авт.свід.СРСР No 1198230, БВ No 46, 1985. Грінченко Д.М., Ермакова Л.Ф., Кулик М.П. Енергетична установка.
11. Авт.свід.СРСР No 1281690, БВ No 1, 1987. Грінченко Д.М., Ермакова Л.Ф., Кулик М.П. Енергетична установка.
12. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації / Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут та ін. – Вид. НУ ЛП, 2007. – 255 с.
13. Авт.свід. СРСР No1188338, БВ No 40, 1985р. Грінченко Д.М., Кулик М.П. Спосіб роботи енергетичної установки.
14. Сигал И.Я. Защита воздушного басейна при сжигании топлива / И.Я. Сигал. – Ленинград: Недра, 1988. – 312 с.
15. Патент України No 18 856, БВ No6, 1997р. Пеньков В.І., Грінченко Д.М., Кулик МП. Енергетична установка.
16. Запорожець Ю.М. Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття або інтенсивне відновлення / Ю.М. Запорожець // Наукові праці. Техногенна безпека. – 2013. – Вип.198, том 210. – С. 31-36.
17. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / І.А. Вольчин, Н.І. Дунаєвська, Л.С. Гапонич, М.В. Чернявський, О.І. Топал, Я.І. Засядько. – К.: ТОВ “Гнозіс”, 2013. – 318 с.
18. Тиматков В. Стратегическое значение технологии газификации угля [Електронний ресурс] / В. Тиматков // Институт проблем естественных монополий. – Режим доступа: http://www.combienergy.ru/ stat939.html
19. Авт. свид. СССР No 1813884, БИ No 17, 1993. Гринченко Д.Н., Кулик М.П. Энергетическая установка.
20. Авт. свид. СССРNo 1813883, БИ No 17, 1993. Гринченко Д.Н., Кулик М.П. Энергетическая установка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-14

Як цитувати

Кулик, М. П., & Мисак, Й. С. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕНСИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА БАЗІ КОМБІНОВАНИХ ПАРОГАЗОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 277–295. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/87

Номер

Розділ

Нафтогазова справа