АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВЕЛИКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • Михайло Павлович Кулик Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Василь Романович Процюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

паровий, газовий цикл генерації електричної енер- гії, парова та газова турбіни, диференційне рівняння з частковими по- хідними, динамічні характеристики, функція передачі, зображення Ла- пласа, паливня циклонного типу.

Анотація

В роботі проаналізовані можливі підходи до математичного моделювання об’єктів великої енергетики, до числа яких відносять паливні, парові котли, парогенератори, пароперегрівники, теплообмінники, парові та газові турбіни, електричні генератори та багато іншого допоміжного обладнання. Математичний опис процесів, що проходять в цих апаратах, ускладнений їх нестаціонарністю, а також величезними геометричними розмірами апаратів, які ж до того змінюються в часі та просторі через суттєву зміну температури. У випадку поєднання парового та газового циклів в комбінованій парогазотурбінній енергетичній установці використання диференційних рівнянь з частковими похідними ще більше ускладнює формульні вирази, що можуть складати математичну модель технологічного ланцюжка генерації електричної енергії. Ситуація ще більше ускладнюється у тому випадку, коли для формування робочого тіла газової частини використовуються продукти згорання твердого палива, зокрема кам’яного вугілля. При цьому реалізується двостадійне спалювання палива із застосуванням додаткового технологічного апарату – паливні(циклонного типу), через рубашку охолодження якої циркулює потік збагаченого азотом атмосферного повітря. Використання таких виразів для оптимізації параметрів комбінованої парогазотурбінної енергетичної установки, а також режимів її роботи з метою наприклад, поліпшення маневрених і мобільних характеристик та зменшення обсягу викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря не може забезпечити отримання простої та зручної кінцевої розрахункової формули. Найпростіше досягнути поставленої мети можна лише при використанні для опису динамічних характеристик об’єктів великої енергетики їх функцій передачі у вигляді лапласівських зображень. Отримано формульний вираз такої узагальненої функції комбінованої парогазотурбінної енергетичної установки, як об’єкта системи автоматичного керування.

Посилання

1. Теория автоматического управления / Под ред. А.В. Нетушила. – М.: Высшая школа, 1976. – Ч.1. – 400 с., 1982. – Ч. 1,2. – 432 с.
2. Льюнг Ленарт. Идентификация систем. Теория для пользователя Ленарт Льюнг. – М.: Наука, 1991. – 432 с.
3. Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування. Підручник для студентів вищих закладів освіти що навчаються за напрямком “Автоматизація та комп’терно-інтегровані технології” / Ю.О. Остапенко. – К.: Задруга, 1999. – 424 с.
4. Стенцель Й.І. Математичне моделювання технологічних об’єктів керування: Навч. посібник / Й.І. Стенцель. – К.: ІСДО, 1993. – 328 с.
5. Андрющенко А.И. Парогазовые установки электростанций / А.И. Андрющенко, В.Н. Лапшов. – Л.: Энергия, 1965. – 245 с.
6. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок / А.И. Андрющенко. – М.: Высшая школа, 1985. – 318 с.
7. Андрющенко А.И. Оптимизация режимов работы и параметров тепловых электростанций / А.И. Андрющенко, Р.З. Аминов. – М.: Высшая школа, 1983. – 255 с.
8. Серов Е.П. Динамика парогенераторов / Е.П. Серов, Б.П. Корольков. – М.: Энергия, 1972. – 418 с.
9. Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций / Г.П. Плетнев. – М.: Энергия, 1976. – 423 с.
10. Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок электростанций / Г.П. Плетнев. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 344 с.
11. Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций / Г.П. Плетнев. – М., 1981. – 368 с.
12. Семчук Я.М. Екологічні та техніко-економічні аспекти спільної роботи парогазотурбінних енергетичних установок / Я.М. Семчук, М.П. Кулик // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – 2008. – No1(6). – С. 65-68.
13. Кулик М.П. Підвищення ефективності роботи комбінованих енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища / М.П. Кулик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – No5. – С. 53-59.
14. Кулик М.П. Підвищення екологічної безпеки теплових електростанцій / М.П. Кулик // Праці Одеського політехнічного університету. – 2013. – No3(42). – С. 94-98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Кулик, М. П., & Процюк, В. Р. (2019). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВЕЛИКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 275–288. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/163

Номер

Розділ

Нафтогазова справа