ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДУ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ

Автор(и)

  • Дмитро Михайлович Фреїк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ігор Володимирович Горічок Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Наталія Ігорівна Дикун Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Роман Олексійович Дзумедзей Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Іван Петрович Яремій Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Юрій Володимирович Лисюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

плюмбум телурид, термоелектрика, синтез, термо- електрична добротність.

Анотація

Досліджено вплив способу виготовлення зразків (режими синтезу, розміри фракцій і тиск пресування) на значення коефіцієнта термо-ЕРС як чистого n- і p-PbTe, так і легованого n-PbTe:Ni(Ві) та твердих розчинів p-PbSnTe. Встановлена кореляція між технологічними факторами, хімічним складом та мікроструктурою і термоелектричними параметрами отриманого матеріалу.

Посилання

1. Анатичук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства / Л.И. Анатичук. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с.
2. Anatychuk L.I. Thermoelectricity. V.1. Physics of Thermoelectricity / L.I. Anatychuk. – Kyiv-Chernivtsi: Institute of Thermoelectricity. 1998. – 376 p.
3. Сабо Є.П. Технологія халькогенідних термоелементів. Підвищення термоелектричної ефективності / Є.П. Сабо // Термоелектрика. – 2000. – No4. – С.49-57.
4. Абрикосов Н.Х. Полупроводниковые материалы на основе соединений AIVBVI / Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. – М.: Наука, 1987. – 195с.
5. Шперун В.М. Термоелектрика телуриду свинцю та його аналогів / В.М. Шперун, Д.М. Фреїк, Р.І. Запухляк. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 250 с.
6. Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства. Т.1. Кристали AIVBVI / Д.М.Фреїк, В.Ф. Пасічник, В.В. Борик, Б.С. Дзундза, О.Л. Соколов. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника. – 338с.
7. Вплив домішок на тип провідності сполук на основі телуриду свинцю / Ц. Криськов, М. Киселюк, С. Левицький, Н. Мельник // Вісник Львів. ун-ту, Серія фізична. – 2006. – No39. – С. 82-87.
8. Фреїк Д.М. Методи вимірювання теплопровідності напівпровідникових матеріалів / Д.М. Фреїк, Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, No1. – С. 173-191.
9. Концентрация дырок и термоэлектрическая эффективность твердых растворов Pb1-xSnxTe<Te> / Г.Т. Алексеева, М.В. Ведерников, Е.А. Гуриева, Л.В. Прокофьева, Ю.Н. Равич // Физика и техника полупроводников. – 2000. – Т.34, No8. – С. 935-939.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Фреїк, Д. М., Горічок, І. В., Дикун, Н. І., Дзумедзей, Р. О., Яремій, І. П., & Лисюк, Ю. В. (2019). ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДУ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(9), 144-154. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/291

Номер

Розділ

Фізика і хімія твердого тіла

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2