ПРО РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ ПРУЖНОЇ ЛІНІЇ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ

Автор(и)

  • Василь Михайлович Мойсишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

рівняння рівноваги, пружна лінія бурильної колони, кути Ейлера-Крилова, кривина, кручення, згинаючий момент, крутний момент, переміщення, внутрішня сила, внутрішній момент.

Анотація

Для складання векторних рівнянь рівноваги ділянок бурильної колони введені кути Ейлера-Крилова замість традиційно вживаних кутів Ейлера, одержано нові залежності для обчислення кривини та кручення пружної лінії. У результаті досліджень отримано замкнену систему загальних рівнянь рівноваги довільної ділянки бурильної колони та запропоновано шляхи її розв’язування.

Посилання

1. Илюхин А.А. Пространственные задачи нелинейной теории упругих стержней / А.А. Илюхин . – Киев: Наукова думка, 1979. – 216 с.
2. Лурье А.И. О малых деформациях криволинейных стержней / А.И. Лурье // Тр. Ленингр. политехн. ин-та. – No 3. – С.47-54.
3. Макушин В.М. Устойчивость сжато-скрученных стержней, имеющих равные главные жесткости при изгибе / В.М. Макушин, В.В. Петров // Расчеты на прочность. Теоретические и экспериментальные исследова-
ния прочности машиностроительных конструкций: Сборник статей. – М.: Машиностроение, 1969.–Вып.14. – С.290-308.
4. Николаи Е.Л. Труды по механике / Е.Л.Николаи. – М.: Гостехиздат, 1955. – 583 с.
5. Ніколенко I.B. Диференційні рівняння рівноваги вільних і невільних тонких стержнів / І.В. Ніколенко // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. астрономії математики та механіки. – 1958. – Вип.1. – С.47-56.
6. Попов Е.П. Нелинейные задачи статики стержней / Е.П. Попов. – М.: ОГИЗ, 1948. – 178с.
7. Светлицкий В.А. Механика гибких стержней и нитей (Б-ка расчетчика) / В.А. Светлицкий. – М.: Машиностроение, 1978. – 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Мойсишин, В. М. (2019). ПРО РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ ПРУЖНОЇ ЛІНІЇ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(9), 56-74. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/286

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>