МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛО- ТА МАСООБМІНУ ДЛЯ КАМЕРИ ПАРОВОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Автор(и)

  • Ігор Михайлович Голінко Національний технічний університет України «КПІ»
  • Ірина Євгенівна Галицька Національний технічний університет України «КПІ»
  • Валентин Юрійович Степаненко Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

системи штучного мікроклімату, камера зволо- ження, парове зволоження, динамічна модель, тепло- та масообмінні процеси.

Анотація

Розглядається динамічна модель тепло- й масообмінних процесів для камери парового зволоження. Запропоновано математичний опис, який представляє динамічні властивості камери зволоження за основними каналами регулювання та збудження. Математична модель може використовуватись спеціалістами по автоматизації для аналізу та налаштуванню систем управління промисловими кондиціонерами.

Посилання

1. Голінко І.М. Моделювання температурного режиму теплообмінника / І.М. Голінко, А.І. Кубрак, A.C. Кравченко // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2010. – No2/7(44). – С. 24-27.
2. Голінко І.М. Динамічна модель теплового режиму калорифера / І.М. Голінко, А.П. Ладанюк, Л.Д. Кошелєва // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. –2009. – No 3(16). – С. 59-63.
3. Голінко І.М. Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем / І.М. Голінко, В.Г. Трегуб // Східно-Європейский журнал передових технологій. – 2012. – No6/8(60). – С. 14-18.
4. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е.М. Белова. – М.: Евроклимат, 2006. – 640 с.
5. Бондарь Е.С. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха / Е.С. Бондарь, А.С. Гордиенко и др. – К.: Аванпост-Прим, 2005. – 56 с.
6. Вичужанін В.В. Науково-технічні основи експлуатації суднових центральних систем комфортного кондиціювання повітря: дис. на здобуття наук. ступеня док. тех. наук: спец. 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту / В.В. Вичужанін – Одеса, 2009. – 256с.
7. Гаврилкин В.П. Аналитическое определение параметров влажного воздуха / В.П. Гаврилкин, Е.А. Куранов // Вестник АГТУ. –2007, No 2(37). – С. 148-151.
8. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І.М. Голінко, С.Г. Степаненко, І.Є. Галицька, В.Ю. Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 172-175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Голінко, І. М., Галицька, І. Є., & Степаненко, В. Ю. (2019). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛО- ТА МАСООБМІНУ ДЛЯ КАМЕРИ ПАРОВОГО ЗВОЛОЖЕННЯ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 54-62. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/205

Номер

Розділ

Математика та механіка