ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСІВ ШТУЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ

Автор(и)

  • Ігор Михайлович Голінко Національний технічний університет України «КПІ»
  • Ірина Євгенівна Галицька Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

системи штучного мікроклімату, промисловий кондиціонер, автоматична система керування, лінійно-квадратичний цифровий регулятор, оптимізація.

Анотація

Для промислових комплексів штучного мікроклімату запропонована методика розробки комплексної динамічної математичної моделі
у просторі стану як єдиного багатовимірного об’єкта керування. Розглянута задача синтезу оптимального багатовимірного лінійно-квадратичного цифрового регулятора і синтезована матриця зворотного зв’язку, яка за параметрами стану об’єкта керування визначає траєкторію вектора оптимального впливу, що мінімізує квадратичний критерій. Запропонований алгоритм відрізняється наявністю логічного вибору обладнання для здійснення оптимального керування, що дозволяє переосмислити синтез автоматичної системи керування кондиціонера на основі розмежування взаємного впливу регулювальних параметрів.

Посилання

1. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І.М.Голінко, С.Г.Степаненко, І.Є.Галицька, В.Ю.Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матер. ІХ Міжн. наук.-практ. конф.,
17-18 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 172-175.
2. Голінко І.М. Моделювання температурного режиму теплообмінника /
І.М.Голінко, А.І.Кубрак, A.C.Кравченко // Східно-Європейский жур-
нал передових технологій. – 2010. – No2/7(44). – С. 24-27.
3. Голінко, І.М. Нестаціонарна модель тепло- та масообміну для водяного охолоджувача / І.М.Голінко // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: тези доповідей ХII міжнародної науково-практичної конференції, 22-25 квітня 2014 р. – К., 2014. – С. 137.
4. Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсункового зволоження / І.М.Голінко, А.І.Кубрак, І.Є.Галицька // Інформ. системи, механіка та керування. – 2014. – No11. – С. 61-71.
5. Голінко І.М. Оптимізація системи керування за модульним критерієм якості / І.М.Голінко, І.Є.Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. –2013. – No9. – С. 105-113.
6. Рей У. Методы управления технологическими процессами / У.Рей. – М.: Мир, 1983. – 368 с.
7. Голінко І.М. Динамічна оптимізація при управлінні тепловим процесом / І.М.Голінко // Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін.-т”. – К., 1996. – 10 с. –Деп. у ДНТД України 22.04.96, No1011–Ук. 96.
8. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: пер. с англ. / Б.Куо. – М.: Машиностроение, 1986. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-16

Як цитувати

Голінко, І. М., & Галицька, І. Є. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСІВ ШТУЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 61-73. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/101

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають