СТРУКТУРА АМПЛІТУДНИХ РІВНЯНЬ НЕПРУЖНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Автор(и)

  • Василь Григорович Карнаухов Інститут механіки ім. С. Тимошенка НАН України
  • Василь Васильович Михайленко Житомирський державний університет ім. І. Франка
  • Олександр Володимирович Лущиков Житомирський державний технологічний університет

Ключові слова:

амплітудні визначальні рівняння, гармонічне навантаження, п’єзоелектричні тіла.

Анотація

Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п’єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в часі.

Посилання

1. Карнаухов В.Г. Электротермовязкоупругость: Механика связанных полей в элементах конструкций / В.Г.Карнаухов, И.Ф.Киричок. – К.: Наук. думка, 1988. – Т.4. – 320 с.
2. Митропольский Ю.А. Нелинейная механика. Одночастотные колебания / Ю.А.Митропольский. – К.: Ин-т. математики НАН Украины, 1997. – 344 с.
3. Михайленко В.В. Общая структура амплитудных определяющих уравненнй неупругих пьезоелектричних тел при циклических электромеханических процессах / В.В.Михайленко // Прикл. механика. – 1996. – 32, N 12. – С. 37-42.
4. Karnaukhov V.G. Nonlinear single-frequency vibrations and dissipative heating of inelastic piezoelectric bodies / V.G.Karnaukhov, V.V.Mikhailenko // Int. Appl. Mech. – 2002. – 38, N 5. – P. 521-547.
5. Senchenkov I.K. Modeling the thermomechanical behavior of physically nonlinear materials under monoharmonic loading / I.K.Senchenkov, V.G.Karnaukhov // Int. Appl. Mech. – 2001. – 37, N 11. – P. 1400-1432.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-05

Як цитувати

Карнаухов, В. Г., Михайленко, В. В., & Лущиков, О. В. (2019). СТРУКТУРА АМПЛІТУДНИХ РІВНЯНЬ НЕПРУЖНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(21), 69-77. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/182

Номер

Розділ

Математика та механіка