РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР

Автор(и)

  • Михайло Вікторович Матейко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Юлія Іванівна Дорошенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

густина нафтопродуктів, автобензин, тиск, рів- няння стану соаве-редліха-квонга, об’ємна поправка, рівняння стану пенга-робінсона, ареометр, пікнометр.

Анотація

Важливою умовою підвищення ефективності виробничих процесів, пов’язаних із використанням технологічних рідин і паливно-мастильних матеріалів, є необхідність безперервного контролю і аналізу їх якості. Основним фізико-хімічним параметром, що характеризує склад та структуру нафтопродуктів, є густина. На її основі розраховуються інші важливі показники якості продукту. Визначення густини є трудомістким вимірювальним процесом. Особливо складно визначати густину в залежності від зміни температури продукту в широкому діапазоні. Впровадження автоматизованих систем визначення  якісних показників нафтопродуктів на основі сучасних програмно технічних засобів є актуальним для багатьох галузей народного господарства. В роботі проводяться дослідження автобензину марки А-80.
Метою роботи є дослідження зміни густини в широкому діапазоні температур аналітичними методами.
Завдання наукової роботи – дослідження закономірностей зміни густини нафтопродукту в умовах експлуатації складів нафти і нафтопродуктів.
Методика дослідження – проведення теоретичних досліджень з використанням рівнянь газодинаміки, застосування методів комп’ютерного моделювання.

Посилання

1. Лісафін В.П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів: навч. посіб. / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. – 248 с.
2. Брот Р.А. Определение геофизических параметров газонасыщенных нефтей / Р.А. Брот, С.Е. Кутуков. – У.: Уфимський государственный нефтяной технический университет, 2005.
3. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программа и таблицы приведения: Р 50.2.076-2010. – [Действующий от 2011-07-01]. – М.: Государственная система обеспечения единства измерений, 2011.
4. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности: ГОСТ 3900-85:1987. – [Действующий от 1987-01-01]. – М.: Межгосударственный стандарт, 1987. – 41 с.
5. De-hua Han. Improvement of Density Model for Oils / De-hua Han, Jiajin Liu, Min Sun // SEG Denver 2010 Annual Meetihg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Матейко, М. В., & Дорошенко, Ю. І. (2019). РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 338-347. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/169

Номер

Розділ

Нафтогазова справа