ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ В УМОВАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Автор(и)

  • Микола Михайлович Засідко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Юлія Іванівна Дорошенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

енергозбереження, коефіцієнт корисної дії, газо- ва мережа середнього тиску, опалювальні системи, поліетиленові трубопроводи.

Анотація

Важливим фактором економічного і політичного благополуччя будь-якої країни є забезпечення її економіки енергоносіями. Розвиток народного господарства в сучасних умовах пов’язаний зі значним споживанням газу. Природні горючі гази є найбільш економічним і універсальним паливом, здатним замінити тверде і рідке паливо в побуті, в міському і енергетичному господарстві, в промисловості і транспорті.
Газове господарство є складною інженерною системою, в яку входять газові мережі, різні типи сховищ природних і зріджених вуглеводневих газів, пристрої для спалювання газу. Реалізація газифікації України включає процеси проектування, спорудження та експлуатації газового господарства. Всі елементи системи газопостачання повинні відповідати таким вимогам: економічність, народногосподарська ефективність, висока надійність, екологічність, безпечність експлуатації.

Метою роботи є дослідження енергозберігаючих технологій традиційними методами на системи газопостачання та системи опалення. Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити питання економії, дослідити можливості збільшення терміну служби систем газопостачання та встановити ефективність застосування традиційних методів енергозбереження для скорочення споживання природного газу.
Проведені дослідження базуються на використанні методів математичного планування, модульного та об’єктно-орієнтовного програмування, візуального програмування, математичної статистики та регресійного аналізу.
У роботі досліджено вплив коефіцієнта корисної дії опалювальної техніки та укрупненого показника максимального теплового потоку будівель на скорочення затрат на енергоресурс. Встановлено, що при заміні опалювальної техніки на ефективнішу з коефіцієнтом корисної дії вище 90% порівняно з малоефективною з ККД не більше 60%, дозволяє скоротити споживання витрати природного газу до 50 %.
Також розраховано та обґрунтовано ефективність та економічність застосування поліетиленових газових мереж. Встановлено, що використання поліетиленових трубопроводів замість сталевих, дозволяє заощадити до 10 % коштів, які призначені на придбання матеріалів.

Посилання

1. Закон України Про енергозбереження: за станом на 1 лип. 1994 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1994. – 284 с.
2. Кржижановский Г.М. Единая энергетическая система / Г.М.Кржижановский, В.И.Вейц. – М., Изд. АН СССР. – 1956.
3. Константинов Б.А. О применении математических методов при нормировании потребления электроэнергии в промышленности / Б.А.Константинов // Электричество. – 1964. – No 1. – С. 66.
4. Тайц А.А. Методика нормирования удельных расходов электроэнергии / А.А.Тайц. – М.: Госэнергоиздат, 1946.
5. Ястребов П.П. Использование и нормирование электрической энергии в процессах, переработки и хранения / П.П.Ястребов. – М.: Колос, 1973. – 311 с.
6. Гофман И.В. Нормирование потребления энергии и энергетические балансы промышленных предприятий / И.В.Гофман. – М.: Энергия, 1966.
7. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В.А.Жовтянського, М.М.Кулика, Б.С.Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006. – Т.1. – 510 с, 3 л. іл.
8. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В.А.Жовтянського, М.М.Кулика, Б.С.Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006. – Т. 2. – 600 с.
9. Халявко М.П. Нафтогазовий комплекс України. Напрямки реалізації основних положень енергетичної стратегії до 2030 року / М.П.Халявко // Хімічна промисловість України. – 2007. – No 2. – С. 3-10.
10. Винницький І.П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію за їх комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І.П.Винницький, С.М.Герасимов, П.О.Гут // Энергетика и электрификация. – 2004. – No 8. – С. 42-45. – Бібліогр.: с. 45.
11. Янко П.І. Впровадження контролю за спалюванням природного газу і мазуту в котлах малої продуктивності – шлях до заощадження палива / П.І.Янко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – No2. – С. 13-17. – Бібліогр.: с. 17.
12. Каракозов О.М. Автономні системи опалення / О.М. Каракозов // Будівництво України. – 2004. – No8. – С. 17-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Як цитувати

Засідко, М. М., & Дорошенко, Ю. І. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ В УМОВАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 282-295. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/126

Номер

Розділ

Нафтогазова справа