ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОМОНІТОРНОГО СТРУМЕНЮ ДОЛОТА

Автор(и)

  • В. М. Мойсишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Я. С. Білецький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • М. В. Сенюшкович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • I. I. Витвицький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-98-110

Ключові слова:

долото, гірська порода, властивості порід, промивання свердлови-ни,струмінь рідини, гідромоніторні насадки, механічна швидкість, вибій, буріння.

Анотація

У роботі досліджено рух бурового розчину через гідромоніторні насадки. На основі теорії руйнування гірських порід струменем рідини знайдено необхідні величини тиску на гідромоніторних насадках бурової головки для конкретних значень механічних властивостей розбурюваної породи. Результати виконаних аналітичних досліджень використано для моделювання процесів руху потоку промивальної рідини через гідромоніторні насадки долота з використанням пакету Flow Simulation CAD/CAM системи Solid Works. Під час імітаційного моделювання досліджувались такі параметри: розташування насадок на різній віддалі від осі долота та від вибою свердловини, розподіл тиску на вибої свердловини при виході промивальної рідини з кожної насадки та швидкість струменю, зміна швидкості потоку промивальної рідини у процесі її виходу у простір між долотом та стінкою свердловини, завихреності струменів на вибої та стінках свердловини. За результатами досліджень удосконалено конструкцію гідромоніторного вузла бурової головки та проведено нові випробування у промислових умовах.

Посилання

І. Shatskyi, A. Velychkovych, M. Seniushkovych, I. Vytvytskyi. Analytical models of contact interaction of casing centralizers with well wall. 2019 by the authors; licensee Growing Science, Canada. Engineering Solid Mechanics 7 (2019) 355-366. © 2019 Growing Science Ltd. doi: 10.5267/j.esm.2019.6.002.

Чудик І.І., Бабій Р.Б. Оптимальна подача промивальної рідини на вибій при бурінні свердловини // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №3. – С.71-75.

Розроблення та випробування бурової головки з генераторною схемою різання гірських порід / Я.С. Білецький, М.В. Сенюшкович, В.В. Врюкало, І.Я. Білецька // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Івано-Франківськ, 2016. – №1 (33). – С. 224-235.

Білецький Я.С., Білецький М.С., Гунчак М.І., Шимко Т.Я., Сенюшкович М.В., Чудик І.І. Бурова головка з комбінованою схемою бурін-ня і очищення свердловин. Патент України на корисну модель. № 92096. Бюл. № 14, від 25.07.2014р.

Стетюха Е.И. Гидродинамические расчеты в бурении. – К.: Техника, 1981. – 115 с.

Промивання свердловини. Відробка доліт. Довідник буріння свердловин в 5-ти томах. Т. 5 // Під ред. М.А. Мислюка, І.Й. Рибчича, Р.С. Яремійчука. – К.: Інтерпрес, 2005. – 304 с.

Маковей Н. Гидравлика бурения / Пер. с румынского – М.: Недра, 1986. – 537 с.

НПАОП 11.2-1.18-82. Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах 09.09.1982. Мінгазпром. – Міннафтопром. – Мінгео СРСР.

Каркашадзе Г.Г. Механическое разрушение горных пород. М: Издательство Московского гос. горного университета, 2004. – 222 с.

Чудик І.І. Про затрати гідравлічної потужності на промивання свердловини. Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 4(5). – С. 54-59.

Абрамович Г.Н., Гиршович Т.А., Крашенников С.Ю., Секундов А.Н., Смирнова И.П. Теория турбулентных струй. Изд. 2-е, перераб. И доп. – М: наука, 1984. – 588с.

Технологія буріння. / П.П. Вирвінський, Ю.Л. Кузін, В.Л. Хомен-ко. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 280с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-28

Як цитувати

Мойсишин, В. М., Білецький, Я. С., Сенюшкович, М. В., & Витвицький I. I. . (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОМОНІТОРНОГО СТРУМЕНЮ ДОЛОТА: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(59), 98–110. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-98-110

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають