АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ ІСНУЮЧИХ ШТАНГОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК

Автор(и)

  • В. Я. Грудз Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Я. В. Грудз Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • В. В. Бевз ПрАТ «Нафтогазбудізоляція»

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2019-1(53)-142-154

Ключові слова:

свердловинне обладнання для видобутку нафти, кінематичні схеми, аналіз навантаження, ефективність.

Анотація

Розглядаються кінематичні схеми установок свердловинного обладнання для видобутку нафти, дається оцінка ефективності їх експлуатації, проведено аналіз зусиль, що діють на елементи конструкції в процесі її роботи. На основі аналізу конструкцій гідропривідних штангових насосних установок показано, що будь-яку гідропривідну штангову установку можна розглядати як сукупність кількох функціональних блоків, із яких до обов’язкових відносяться блок силового органа, який здійснює переміщення колони штанг, блок гідроприводу, який перетворює енергію енергетичної установок приводу в енергію потоку робочої рідини та блок системи реверсування потоку робочої рідини. Доведено, що всі установки, які використовують для видобування нафти мають суттєві недоліки, які при даній конструкції ліквідувати неможливо, тому що покращення одного недоліку приводить до погіршення інших її параметрів. В якості прототипу при проектуванні нової установки взято найбільш удосконалені конструкції, і з метою створення нової конструкції проведено повний аналіз кожної із них, вибрано конструкцію, яка в порівнянні із іншими має покращені характеристики і служитиме для врахування і ліквідації недоліків, які повинні бути враховані при проектуванні. Технічним завданням, що стоїть перед створенням нової конструкції, є підвищення надійності приводу, спрощення системи компенсації навантажень, виключення витоків робочої рідини і збільшення коефіцієнта корисної дії глибинно-насосного обладнання.

Проведений аналіз робочого процесу установки дозволив оцінити ефективність експлуатації, що має важливе значення при проектуванні обладнання.

Посилання

Ахтямов М.М. Совершенствование конструкции станков – качалок для эффективной эксплуатации малодебитных скважин: дис. кандидата технических наук, 2002, 132 с.

Адонин А.Н. Процессы глубиннонасосной нефтедобычи [Текст] / А.Н. Адонин. – М.: Недра, 1964. – 263 с.

Айзуппе Э.А. Анализ исследований работы трубных колонн в скважине [Текст] / Э.А. Айзуппе // Тр. ВНИИТнефть, 1974. – Вып. 5. – С. 110-117.

Вирновский А.С. Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти. Избранные труды [Текст] / А.С. Вирновский. – М.: Недра, 1971. – С. 184.

Вопросы эксплуатации и изготовления бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб [Текст] // Обзор зарубежной литературы, сер. Бурение, ВНИИГОЭНГ. – М., 1968, – 101 с.

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика [Текст] / [В.О. Федорець, М.Н. Педченко, В.Б. Струтинський і ін]. – К.: Вища школа, 1995. – 163 с.

Пат. № 2160852 Россия МКИ F04B47/02. Гидропривод глубинного штангового насоса / Е.С. Шаньгин, З.М. Атнабаев, А.М. Кононенко, Д.Н. Репин, В.М. Фазлутдинов, М.М. Хасанов, В.В. Хлюпин; Патенто-обладатель Закрытое акционерное общество ЗАО «Инжиниринговый Центр ЮКОС»; заяв. 99111568/06 1999.06.01; опубл. 2000.12.20, бюл. №12. – 5 с.

Пат. № 292031 СССР МПК МПК F 04b47/04 Гидроприводная глубинно-насосная установка/ А.Г. Молчанов, Г.В. Молчанов; заяв. 1325752/25-8 1969.04.16; опубл. 1971.01.06, бюл. 04 – 2с.

Пат. №95671 МПК Е21В43/38 Пакерний сепаратор / О.Б. Росткович, С.В. Наслєдніков, Л.В. Євчук, О.А. Кукуєв, С.В. Касаткін; заяв. А200910414 14.10.2009; опуб. 26.04.2011. бюл. №8.

Annon. Risk Analysis, Perception, Management. The Royal Society, London, 1993.

Kopey B., Kopey V. Cost analysis of fiberglass sucker rods.13th International Scient.-Techn. Confer. “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering”, Cracow, 20-21 June, 2002, vol.2, p.31-36.

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Грудз, В. Я., Грудз, Я. В., & Бевз, В. В. (2019). АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ ІСНУЮЧИХ ШТАНГОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(53), 142–154. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2019-1(53)-142-154

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають