Друкується за рекомендацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (протокол № 5 від 29.05.2018 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківського середку НТШ (протокол № 2 від 09.12.2018 р.)

Published: 2019-05-29

Статті