SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL-EDUCATIONAL LIFE OF THE POBEREZHIA VILLAGE IN 1919-1939

Authors

  • Y. I. Kryshanivsky Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
  • R. B. Puyda Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-65-76

Keywords:

Poberezhia village, the Eastern Galicia, parceling, cooperation, assimilation, «Ridna Shkola», «Prosvita».

Abstract

The article deals with the problems of the Poberezhia village inhabitants’ cultural, educational and socioeconomic life as the typical countryside settlement of the Eastern Galicia of the interwar period (1919–1939). The social conditions of the local population residence were highlighted. They depended directly on the size of the land allotment. It was found that the agriculture and small industries related to the processing of agricultural raw materials and natural materials were the main vectors of economic activity in the Poberezhia village. The effectiveness of this activity consisted in the qualitative peasants’ self-organization for the cooperative movement. The situation of education in the village and the struggle of Poberezhia inhabitants for the Ukrainian language of education and a national-cultural consciousness preservation, where the important place was given to such public associations as «Ridna Shkola», «Prosvita», «Luh» and «Sokil», were analyzed. It was investigated that the local military-patriotic organization «Polski Związek Strzelecki» was provided by Poberezhia Polish community.

References

Виздрик В.С., 2014. ‘Встановлення польської адміністрації в Галичині на початку 20-х років ХХ століття’, Грані. Науково-теоретичний альманах, № 8 (112), с. 157–163.

Гладун М.Ю., 2014. ‘Проведення парцеляції в Східній Галичині міжвоєнного періоду’, Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, Вип. 12, с.161–170.

‘Державний архів Івано-Франківської області’, Ф. 2, Оп. 3, Спр. 99.

Там само, Ф. 2, Оп. 3, Спр. 190.

Там само, Ф. 2, Оп. 3, Спр. 262.

Там само, Ф. 2, Оп. 6, Спр. 446.

Там само, Ф. 2, Оп. 9, Спр. 241.

Там само, Ф. 2, Оп. 9, Спр. 242.

Там само, Ф. 2, Оп. 13, Спр. 615.

Там само, Ф. 2, Оп. 14, Спр. 54.

Там само, Ф. 6, Оп. 1, Спр. 74.

Там само, Ф. 6, Оп. 2, Спр. 29.

Там само, Ф. 6, Оп. 4, Спр. 12.

Там само, Ф. 68, Оп. 2, Спр. 376.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 79.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 572.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 972.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 975.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 979.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 985.

Там само, Ф. 69, Оп. 1, Спр. 989.

Там само, Ф. 263, Оп. 1, Спр. 695.

Там само, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 514.

Там само, Ф. 270, Оп. 1, Спр. 335.

Там само, Ф. 504, Оп. 1, Спр. 330.

Коростіль Н.Ж., 2008. ‘Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині (1919-1939 рр.)’: Автореферат дис. … канд. іст. наук: 07.00.02, Ужгород: Ужгородський національний університет, 25 с.

Коростіль Н., 2007. ‘Соціальне становище українських аграріїв Східної Галичини у 20-30-ті рр. ХХ ст.’, Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, Вип. 16 (2), с. 44-51.

Крижанівський Є.І., Мойсишин В.М., Руско Н.М., 2016. ‘Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя’, Прикарпатський вісник НТШ. Думка, № 3 (35), с. 226-243.

Кубійович В., 1983. ‘Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика Галичини’, Вісбаден, 207 с.

Ле Руа Ладюри Э., 2001. ‘Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)’. Перевод с французкого В.А. Бабинцев, Я.Ю. Старцев, Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 544 с.

Лончина Г.Я., 2017. ‘З історії товариства «Просвіта» села Побережжя’, Прикарпатський вісник НТШ. Думка, № 5-6 (41-42), с. 245-255.

Мацьків Т., 1963. ‘З-над Дністра на канадські прерії. Мій життєвий шлях’, Едмонтон: Українські Вісті, 207 с.

Мегас О., 1920. ‘Траґедія Галицької України: матеріяли про польську інвазію, польські варварства і польську окупацію Східної Галичини за кроваві роки: 1918, 1919 і 1920’, Вінніпег: Канадийський Фармер, 253 с.

Мойсишин В.М., 2017. ‘Осередки культурно-громадських товариств, що діяли в Побережжі до вересня 1939 року’, Прикарпатський вісник НТШ. Думка, № 5-6 (41-42), с. 238-244.

Павлишин О., 2014. ‘Дилема ідентичности, або історія про те, як «латинники» (не) стали українцями/поляками (Галичина, середина ХІХ – перша половина ХХ ст.)’, Україна Модерна, Ч. 21, с. 179-218.

Павлюк О.В., 1997. ‘Радянофільство Є.Петрушевича: переконання чи вимушеність?’, Український історичний журнал, № 3, с. 109-118.

Панфілова Т.О., 2014. ‘Культурно-просвітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки ХХ століття)’, Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», Вип. 2 (33), с. 26-34.

‘Польська кольонізація Східної Галичини’, 1921, Відень: Адрія, 25 с.

‘Ревізії’, 1928, Діло, 2 жовтня, с. 3.

‘Сокільські свята’, 1932, Діло, 4 вересня, с. 3.

Харитон В., 1993. ‘До 125-річчя Просвіти’, Вперед, 4 грудня, с. 3.

‘Шематизм всего клира греко-католицкої Епархії Станиславівскої на рік Божий 1925’, 1925, Станиславів: Накладом клира Епархіяльного, 325 с.

‘Шематизм всего клира греко-католицкої Епархії Станиславівскої на рік Божий 1930’, 1930, Станиславів: Накладом клира Епархіяльного, 194 с.

‘Шематизм всего клира греко-католицької Епархії Станиславівскої на рік Божий 1938’, 1938, Станиславів: Накладом клира Епархіяльного, 216 с.

Biblioteka Sejmowa, 2015. ‘Dzieduszycki Władysław (1875–1940)’. [online] Доступно: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000369&find_code=SYS&local_base=ARS10.

‘Księga adresowa Polski’, 1927, Bydgoszcz: Zakłady Graficzne «Bibljoteka Polska», 2779 s.

‘Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej’, 1923, T. XIV, Warszawa: Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, 30 s.

‘Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30 września 1921 roku’, 1923, Warszawa: Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczy-pospolitej Polskiej, 312 s.

‘Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie’, 1934, Dziennik Ustaw, nr 64, s. 1134-1135.

Published

2018-12-28

How to Cite

Kryshanivsky, Y. I. ., & Puyda, R. B. . (2018). SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL-EDUCATIONAL LIFE OF THE POBEREZHIA VILLAGE IN 1919-1939: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (6(50), 65–76. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-65-76