Editorial Team

Головний редактор – докт.мед.наук І. П. Вакалюк

Відповідальний секретар – докт.істор.наук І. Д. Любчик

Редакційна колегія:

докт.мед.наук Н.Г. Вірстюк, докт.мед.наук О.І. Волошин (Чернівці), докт.мед.наук С.Б. Геращенко, докт.мед.наук Л.В. Глушко, докт.мед.наук І.М. Гудз, докт.мед.наук О.І. Дєльцова, докт.мед.наук Л.Є. Ковальчук, докт.мед.наук І.Г. Купновицька, докт.мед.наук О.Д. Луцик (Львів), докт.мед.наук В.Г. Міщук, докт.мед.наук М.М. Островський, докт.мед.наук В.К. Тащук (Чернівці), докт.мед.наук М.І. Швед (Тернопіль), докт.мед.наук Р.І. Яцишин, докт.мед.наук А.М. Ященко (Львів), К.К. Бальзер (Дюсельдорф, Німеччина)