About the Journal

Науковий журнал видається у серіях ЧИСЛО, СЛОВО

(в одному випуску кожної серії щороку)

ПУЛЬС (по два випуски щороку)

 Заснований у 2008 році

Реєстраційне свідоцтво

КВ № 24607-14547Р від 26 листопада 2020 р. видане Міністерством юстиції України

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1017  від 27.09.2021 р., науки –медичні)

 ЗАСНОВНИКИ:

Івано-Франківський  осередок Наукового товариства ім. Шевченка

 Івано-Франківський  національний медичний університет

Відповідальність за достовірність наведених у статтях даних несуть автори публікацій.

 Передрук – тільки з дозволу редакції 

Публікується за рекомендацією Вченої ради Івано-Франківського медичного університету та ухвалою Президії Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 

Всі номери журналу, починаючи з №19(67) (2023), розміщені на сайті: https://pulsjournal.com.ua/index.php/puls/issue/archive