ДЕЯКІ ПРИНЦИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Лариса Олександрівна Тулупова Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

студенти підготовчого відділення, науковий стиль мови, математична лексика, початковий етап навчання математики

Анотація

З кожним роком в Україні зростає кількість іноземних студентів. Багато з них є студентами підготовчих відділень. Через це виникає ряд проблем: володіння мовою, сприйняття та розуміння навчального матеріалу, адаптації до специфіки навчального процесу. В базовий курс мови для інженерних спеціальностей математика входить як один з основних предметів – тому, що з математичним апаратом та математичною лексикою пов’язані інші предмети. Тому проблема навчання математиці іноземних студентів з перших тижнів їх перебування в Україні є актуальною.

Посилання

1. В.І. Груцяк. Деякі особливості навчання китайських учнів на підготовчому відділенні для іноземних громадян. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки / В.І. Груцяк. – 2015. – No27.
2. Палка О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Палка; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 18 с.
3. Блинова Т.А. Особенности преподавания информатики на русском языке как иностранном в информационном обществе для стран со слабым информационным уровнем в области алгоритмизации и програмирования / Т.А. Блинова, А.В. Новиков, Н.Н. Руднова // Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан: сб. материалов междунар. научн.-практ. конф. – М. 2010. – Т.1. – С. 38-46.
4. Учебное пособие по математике для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах. Для начального этапа обучения / Л.В. Варшавская, Е.А. Лазарева, А.И. Коновалов, М.К. Рогова. – М.: Изд-во МГУ, 1967. – 219 с.
5. Зверев Н.И. Математика. Вводный курс. Учебное пособие по математике для студентов-иностранцев / Н.И. Зверев, Е.А. Лазарева, М.М. Олесинова. – М.: Изд-во МГУ, 1986, – 91 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-15

Як цитувати

Тулупова, Л. О. (2019). ДЕЯКІ ПРИНЦИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 342–346. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/97