ВІН СТОЯВ БІЛЯ ВИТОКІВ НОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – ТОПОЛОГІЇ

До 55-річчя відходу у Вічність видатного українського математика та педагога, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирона Зарицького

Автор(и)

  • Михайло Михайлович Зарічний Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Богдан Йосипович Пташник Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

Мирон Зарицький, топологія, педагогічна діяльність, наукова діяльність.

Анотація

Описано життєвий і науковий шлях та основні результати в галузі топології Мирона Зарицького – видатного українського математика, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, професора Львівського університету.

Посилання

1. Zarycki M. Une mėthode d’introduction de la notion de bon orde dans la Thėorie des Ensembles / M. Zarycki // Зб. мат.-природописно-лікарськ. секції Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – 1926. – Т. 25. – С. 1-5.
2. Zarycki M. Quelques notions fondamentales de l'Analysis Situs aux point du vue de l'Algèbre de la Logique / M. Zarycki // Fundamenta Mathematica. – 1927. – Vol. 9. – P. 3-15.
3. Зарицький М. Правда, краса і математика / М. Зарицький // Математика серед наук. Статті В.Левицького, М.Зарицького, І. Свенціцького. – Львів: Вид. Сп. “Діло”, 1927. – С. 25-37.
4. Zarycki M. Chrestomatja matematyki greckiej / M. Zarycki. – Lwów: Filomata, 1934. – 84 s.
5. Зарицький М. Зауваження до проблеми наближених обчислень в грецькій математиці / М. Зарицький // Наук. зап. Львів. ун-ту. Серія фіз.-мат. – 1947. – Т. 5, Вип. 1. – С. 74-79.
6. Зарицький М. Астрономія в старовину / М. Зарицький // Діло. – 1934. – 14, 15 квіт.
7. Zarycki M. Astronomia w starożytności / M. Zarycki // Kwartalnik klasyczny. – Lwow, 1934. – S. 287-294.
8. Zarycki M. Matematyka w klasycznem gimnazjum / M. Zarycki // Kwartalnik klasuczny. –Lwów, 1931. – S. 153-158.
9. Zarycki M. Urywki z życia szkolnego w związku z nauczaniem matematyki. Nieco historii / M. Zarycki // Matematyka i szkola. – 1937. – Zesz. 1. – S. 51-53.
10. Zarycki M. Urywki z życia szkolnego w związku z nauczaniem matematyki: (Ciąg dalszy). Bawmy się / M. Zarycki // Matematyka i szkola. – 1938. – Zesz. 2-3. – S. 121-122.
11. Zarycki M. Über eine mathematische Unterhaltung / M. Zarycki // Зб. мат.-природописно-лікарськ. секції Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові. – 1934. – Т. 30. – С. 129-134.
12. Zarycki M. Über die statistische Korrelationskonstante von M. Steffensen / M. Zarycki // Ukrainische Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. Sitzungsberichte der math.-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion. – 1937. – Heft 24. – S. 5-6.
13. Зарицький М. Сучинники кореляції в теорії математичної статистики / М. Зарицький // Зб. мат.-природописно-лікарськ. секції Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові. – 1937. – Т. 36. – С. 41-50.
14. Зарицький М. Чиста і прикладна математика в ході століть / М. Зарицький // Діло. – 1933. – 11 трав.
15. Зарицький М. Потреби нашої економічної статистики / М. Зарицький // Діло. – 1937. – 23 трав.
16. Банах С.С. Курс функціонального аналізу (лінійні операції) / С.С. Банах – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво Радянська Школа, 1948. – 216 с.
17. Плічко А.М. До 60-річчя публікації українського перекладу книги С. Банаха / А.М. Плічко, Я.Г. Притула // Мат. студії. – 2008. – Т. 30, No 1. – С. 107-112.
18. Лем С. Високий Замок / С. Лем. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2002. – С. 79-81.
19. Пташник Б.Й. Поет математики. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці / Б.Й. Пташник/ – Львів : Меморіал, 1992. – С. 126-142.
20. Куратовский К. Топология / К. Куратовский. – М. : Мир, 1966. – Т. І. – 595 с.
21. Semadeni Z. Banach spaces of continuous functions / Z. Semadeni. – Warszawa: PWN, 1971. – 136 p.
22. Гольдберг А.А. К истории украинской математической культуры в Галиции / А.А. Гольдберг, М.М. Заричный, Б.И. Пташник // Очерки истории естествознания и техники. – 1991. – Вып. 40. – С. 8-13.
23. Kuratowski C. Sur l'operation A de l'analysis situs / C. Kuratowski // Fund. Math. – 1922. – Vol. 3. – Р. 182-199.
24. Зарицький М. Похідна і когеренція абстрактної множини / М. Зарицький // Збірник матем. природописно-лікарської секції НТШ. Львів. – 1928. – Т. 27. – С. 247-259.
25. Hoberman S. A set of postulates for Boolean algebra / S. Hoberman, J. C.C. McKinsey // Bull. Amer. Math. Soc. – 1937. – Vol. 43. – P. 588-592.
26. Sanders Jr. S.T. Derived sets and their complements / S.T. Jr. Sanders // Bull. Amer. Math. Soc. – 1936. – Vol. 42. – P. 577-584.
27. Stopher Jr.E.C. Cyclic relations in point set theory / E.C.Jr. Stopher // Bull. Amer. Math. Soc. – 1937. – Vol. 43. – P. 686-694.
28. Зарицький М. Алгебра Буля з замкненням і алгебра буля з похідною / М. Зарицький // Доп. АН УРСР. – 1955. – No 1. – С. 3-6.
29. Зарицький М. Кілька заміток про спійність простору / М. Зарицький // Зб. матем.-природописно-лікарської секції Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – 1927. – Т. 26. – С. 19-20.
30. Зарицький М. Деякі еквівалентні означення нещільної множини / М. Зарицький // оп. та повідомлення Львів. ун-ту. – 1947. – Вип. 1. – С. 148.
31. Зарицький М. Про одну операцію в теорії точкових множин / М. Зарицький // Наук. зап. Львів. ун-ту. Сер. фіз.-матем. – 1949. – Т. 12, Bип. 3. – С. 35-43.
32. Зарицький М.О. Деякі властивості поняття похідної множини в абстрактних просторах / М.О. Зарицький // Наук. зап. Львів. ун-ту. Сер. фіз.-матем. – 1947. –Т. 5, Вип. 1. – С. 22-23.
33. Stephen Willard. General Topology / Stephen Willard. – Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1970.
34. Vaidyanathaswamy R. Set topology / R. Vaidyanathaswamy – New York: Chelsea Publishing Co., 1960.
35. Albuquerque J. La notion de “frontiere” en topologie / J. Albuquerque // Portug. Math. – 1941. – Vol. 2. – Р. 280-289.
36. Gabai Hyman. The exterior operator and boundary operator / Hyman Gabai // American Mathematical Monthly. – 1964. – Vol. 71, N 9. – P. 1029-1031.
37. Achille C. Varzi. Boundaries, Continuity, and Contact / Varzi C. Achille // Noûs. – 1997. – Vol. 31, Issue 1. – P. 26-58.
38. Barry Smith. Kognitionsforskningens topologiske grundlag / Smith Barry // Semikolon еrg. – 2003. – Vol. 3, N 7. – P. 91-105.
39. Formal Ontology in Information Systems. Volume 46. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: edited by: N. Guarino, 1998. – 347 p.
40. Achille C. Varzi (with Roberto Casati). Parts and Places: The Structures of Spatial Representation / Varzi C. Achille (with Roberto Casati). – Cambridge, Mass. & London: MIT, A Bradford Book, 1999.
41. The Philosopher’s Annual. Volume 20: Patrick Grim, Gary Mar, and Kenneth Baynes (eds.). – Atascadero (CA): Ridgeview, 1999. – 258 p.
42. Lawvere, F. William. Introduction. Categories in continuum physics / Lawvere, F. William // Lecture Notes in Math. – 1986. – Vol. 1174, Springer, Berlin, (Buffalo, N.Y., 1982). – P. 1-16.
43. Gardner B.J. The Kuratowski closure-complement theorem / B.J. Gardner,M. Jackson // New Zealand J. Math. – 2008. – Vol. 38. – P. 9-44.
44. Sherman D. Variations on Kuratowski's 14-set theorem / D. Sherman //Am. Math. Mon. – 2010. – Vol. 117. – P. 113-123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-15

Як цитувати

Зарічний, М. М., & Пташник, Б. Й. (2019). ВІН СТОЯВ БІЛЯ ВИТОКІВ НОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – ТОПОЛОГІЇ: До 55-річчя відходу у Вічність видатного українського математика та педагога, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирона Зарицького. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 314–330. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/94