МЕТОД МОНІТОРИНГУ СТАНІВ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Галина Ярославівна Процюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Любов Михайлівна Николайчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Наталія Ярославівна Возна Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

моніторинг, бурова установка, статистичний аналіз, оператор, комунікаційна взаємодія.

Анотація

У статті запропоновано метод моніторингу станів бурової установки (“норма”, “розвиток аварії” та “аварія”) на основі розрахунку статистичних характеристик контрольованих технологічних параметрів та побудови образно-кластерної моделі (ОКМ). Класифіковано та досліджено особливості взаємодії оператор-комп’ютеризована система на основі ОКМ, які підвищують ефективність та швидкодію реакції оператора на відхилення технологічного процесу від норми.

Посилання

1. Карпаш О.М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання: Навч. посібн. / О.М. Карпаш. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 272 с.
2. Заміховський Л.М. Основи теорії надійності і діагностики технічних систем: Навч. посібн. / Л.М. Заміховський, В.П. Калявін. – Івано-Франківськ: Полум’я, 2004. – 360 с.
3. Основи моніторингу технологічних об’єктів нафтогазової галузі: Навч. посібн. / Г.Н. Семенцов, М.М. Дранчук, О.В. Гутак, Я.Р. Когуч, М.І. Когутяк, Я.В. Куровець. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 808 с.
4. Николайчук Л.М. Організація інтерактивної взаємодії оператора з комп’ютеризованою системою управління / Л.М. Николайчук, Г.Я. Процюк, І.Р. Пітух // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2017. – С. 76-79.
5. www.abb.com - офіційний сайт компанії АВВ.
6. www.es.ua - офіційний сайт фірми “Електросвіт”.
7. www.yоkogawa.ua - офіційний сайт компанії YОKOGAWA.
8. Горбійчук М.І. Нечітка ідентифікація процесу поглиблення глибоких свердловин / М.І. Горбійчук, Т.В. Гуменюк // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2015. – No3(34). – С. 15-21.
9. Image-cluster Method of Data Structuring of Multipsrsmeter Objects Monitoring of Interactive Computer Systems / N. Vozna, H. Protsiuk, I. Pituh, Y. Nykolaychuk // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. – Lviv, 2015. – PP. 295-299.
10. Метод структуризации образно-кластерной модели состояний квазистационарного объекта управления / Н.Я. Возна, Н.И. Алишов, Г.Я. Процюк, Я.Н. Николайчук // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. - Baku. Azerbaijan, 2015. - Volume 3, No2. P. 105-115
11. System for Monitoring the Quasi-Stationary Technological Processes Based on Image-Cluster Model / Yaroslav Nykolaichuk, Ihor Pitukh, Nataliia Vozna, Halyna Protsiuk, Liubov Nykolaichuk, Orest Volynskyy // Proceeding of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: IDAACS‘2017. – 2017. – P. 712-715.
12. Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьового навантаження при бурінні долотами різних типів / В.М. Мойсишин, О.Ю. Витязь, Я.М. Фем’як, А.І. Масьовський Р.А. Жовнірук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. - No1(37). – С. 179-194.
13. Ширмовська Н.Г. Інформаційна технологія діагностування передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних об’єктів на основі конвеєрної побудови моделей подання знань кластеризації та логіко-статистичного опрацювання // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень сигналів. – 2010. – No2. – С. 35-42.
14. Николайчук Я.М. Пристрій для контролю роботи технологічного об’єкту / Я.М. Николайчук, Н.Я. Ширмовська, В.М. Гладюк. - Патент на корисну модель No 68874. – 10.04.2012р
15. Николайчук Я.М. Спосіб контролю параметрів технологічного процесу / Я.М. Николайчук, Н.Г. Ширмовська / Спосіб контролю параметрів технологічного процесу. - Патент на корисну модель No 71122.– 10.07.2012 р.
16. Пат. 107039 Україна МПК G05В 23/00 (2016.01), G06F 11/277 (2006.01) Спосіб контролю параметрів технологічного процесу / І.Р. Пітух, Н.Я. Возна, Г.Я. Процюк, Я.М. Николайчук Nou201507057; заявл.15.04.2015; опубл.25.05.2016, Бюл. No10/2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12

Як цитувати

Процюк, Г. Я., Николайчук, Л. М., & Возна, Н. Я. (2019). МЕТОД МОНІТОРИНГУ СТАНІВ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(38), 184-195. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/46

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають