ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ В КОМБІНОВАНИХ ПАРОГАЗОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ

Автор(и)

  • М. П. Кулик Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-226-236

Ключові слова:

теплова енергетика, парова та газова генерація, маневровість, мобільність, пікові навантаження, мембранне розділення повітря, азотна та киснева фракція, оксиди азоту, паливні, термічні і швидкі оксиди азоту.

Анотація

Проведена характеристика об’єднаної енергетичної системи України, яка базується на теплових, атомних та гідроелектростанціях, а також на альтернативних та поновлювальних джерелах. Структура потужностей енергетичної системи вказує на нестачу маневрових потужностей, окремі станції мають низьку мобільність. Теплова енергетика знаходиться в критичному стані через відпрацювання основним технологічним обладнанням свого ресурсу, а на додачу є величезними джерелами викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. А спроба використовувати їх для покриття пікових навантажень тільки погіршує їх критичний стан. Запропоновано відновлювати теплову енергетику на основі комбі-
нованих парогазових енергетичних установок. Причому для роботи газової частини слід використовувати робоче тіло, що формується в до-
датковій топці шляхом нагріву стиснутого повітря теплом від згорання частини вугільного потоку, яка в подальшому поступає в основну
топку. Парова та газова вітка генерації паралельно поєднані, що розширює діапазон зміни потужності(підвищується її маневровість. А газова генерація підвищує мобільність(швидкість зміни потужності. Для спалювання органічного палива подають атмосферне повітря, збагачене киснем, а на азотній фракції може формуватися робоче тіло для газової генерації. При такій організації горіння не потрібно враховувати коефіцієнт надлишку повітря, що дає змогу зменшити об’єм димових газів.
Мембранне розділення атмосферного повітря на фракції − одну, збагачену киснем, а другу − азотом, дозволяє поліпшити екологічні показники енергетичної установки, підвищуючи при цьому її енергетичні та економічні показники. На прикладі котельного агрегату ТП-92 проведена перевірка основних параметрів енергетичної установки розрахунковим методом. Підтверджено, що запропоновані технічні рішення вказують на правильність та обґрунтованість припущень. А аналіз існуючого технічного рівня наукових досліджень посилює впевненість про перспективу вибраного напрямку.

Посилання

Воронцов С. Про відповідність Енергетичної стратегії України на період до 2030 року сучасним викликам і загрозам у сфері енергетичної безпеки // Національний інститут стратегічних досліджень. – Електронний ресурс /, http: //www.niss.gov. ua/articles/470/.

Мацевитый Ю.М. Научно-техническое обеспечение долгосрочных планов развития энергетики Украины. / Ю.М. Мацевитый, Б.С. Стогний, А.К. Шидловский // Енергетика та електрифікація. – 2013, – No 1. – С. 48–52.

Запорожець Ю.М. Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття або інтенсивне відновлення // Ю.М. Запорожець – Наукові праці. Серія ”Техногенна безпека”, – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили – вип. 198, том 210, С. 31-39.

Праховник А.В. Развитие маневренной генерации ОЭС Украины как фактор повышения энергетической безопасности государства // А.В. Праховник, В.А. Попов, В.Ф. Находов, А.Г. Баталов, К.Б. Денисевич / Енергетика та електрифікація, – 2008. – No 7. – С. 9-12.

Патон Б.Є., Долинський А.А., Халатов А.А. і інш. Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології. Вісник НАН України (Київ), 2009, No 4, с. 61-69.

Вольчин І.А. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / Вольчин І.А., Дунаєвська Н.І., Гапонич Л.С. / –Київ, ”Гнозіс”, – 2013, – 308 с.

Кулик М.П. Перспективи інтенсивного відновлення теплової енергетики України на базі комбінованих парогазових енергетичних установок. / М.П. Кулик, Й.С. Мисак // Прикарпатський Вісник НТШ, число 1(37), – 2017, с. 277-295.

Kulyk M.P. Analysis of possibility of using coal technologies to improve manoeuvrability, mobility and ecological compatibility of thermal pover plant units. / M.P. Kulyk, O.M. Mandryk, Y.S. Mysak // Geomatics and Environmental Engineering, No 2, Volume 10, 2016. – S.39 – 42.

Здановский В.Г. Модернизация котлоагрегатов тепловой электростанции. / В.Г. Здановский //: Техника.– Киев. – 1990., 105 с.

Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. /И.Я. Сигал // – Л., – Недра., 1988. – 311 с.

Мисак Й.С. Об’єкти теплових електричних станцій. / Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська // – Львів, вид. НУ ”Львівська політехніка”, – 2007. – 255 с.

Гринченко Д.Н. Перспективы создания экологически чистых электростанций / Д.Н. Гринченко, М.П. Кулик /, тезисы докладов Республиканской н/т конференции “Проблемы и опыт охраны окружающей среды”, – г. Днепропетровск, 14-16 ноября 1990 г., с. 67.

Гринченко Д.Н. Применение мембранных разделителей воздуха для повышения экологичности энергетических установок. / Д.Н. Гринченко, М.П. Кулик / Тезисы докладов н/т конференции Современные химические технологии очистки воздушной среды”, сентябрь, 1992 г., г. Саратов, с. 94.

Кириченко В.І. Неокріогенні Технології виробництва. 2. Мембранні технології виробництва кисню і перспективи їх розвитку / В.І. Кириченко, В.К. Осокіна, Б.Д. Рисюк, О.Г. Голубов, І.М. Новіков. / –Хімічна промисловість України, No6, 2008, – с. 58-68.

Кулик М.П. Аналіз наявних технологій розділення повітря для підвищення ефективності спалювання палива в енергетиці. / М.П. Кулик, Т.Ю. Кравець, М.М Семерак // – н/п журнал ”Екологічні науки”, ДЕА післядипломної освіти Мінекології України, No2(21), – 2018 р., С. 59-64.

Кулик М.П. Підвищення ефективності спалювання органічного палива в комбінованих парогазових енергетичних установках. / М.П. Кулик, Т.Ю. Кравець //, – Науковий Вісник НЛТУ України, вип. 27(6), – 2017. – С. 98-104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Kulyk, M. P. (2018). ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ В КОМБІНОВАНИХ ПАРОГАЗОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(46), 226-236. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-226-236

Номер

Розділ

Нафтогазова справа