СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДІЛЯНОК ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ІЗ ЗУПИНКОЮ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • Ю. Г. Мельниченко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Г. Г. Мельниченко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Т. Я. Додик ЛВДС «Броди» філія МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-170-178

Ключові слова:

магістральний нафтопровід, перекривальний по- ршень, моделювання, нестаціонарний потік

Анотація

Проведено критичний аналіз існуючої технології звільнення від продукту ділянок магістральних нафтопроводів на суші на період ремонту та  встановлено її недоліки. Проведено огляд сучасних пристроїв для перекривання порожнини магістральних нафтопроводів на період ремонту, зокрема проаналізовано переваги та недоліки кожної з розглянутих конструкцій пристроїв. На основі даного огляду запропоновано оптимальну конструкцію пристрою для перекривання порожнини ділянок нафтопроводів на суші на період ремонту.
Приведено переваги та недоліки запропонованого пристрою. Обґрунтовано необхідність моделювання руху запропонованого перекривального поршня в процесі його доставлення в місце герметизації. Сформульовано математичну модель руху перекривального пристрою вздовж магістральних нафтопроводів. Запропоновано методику розрахунку нестаціонарного потоку під час руху та зупинки перекривального пристрою в магістральних нафтопроводах.

Посилання

Регламент по вырезке и врезке "катушек" соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов: РД 153-39.4-130-2002. – [чинний від – 2002-09-05]. – М., Транснефть, 2002. – 156 с.

Oil and gas pipeline systems: Z662-15. – [чинний від – 2015-06]. – Toronto, Ontario, Canada, CSA Group, 2015. – 670 с.

Мельниченко Ю.Г. Розрахунок форми поверхні гумової манжети перекривального пристрою, яка притискається до внутрішньої поверхні труби // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – 1(54). –с. 41-49

Aleksandersen, J., &Tveit, E. (). Remotely Controlled Pipeline Isolation System. // International Societyof Offshore and Polar Engineers. International Offshore and Polar Engineering Conference Seattle, USA. – 2000. – May 28-June 2 – с. 115-119. [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://www.onepetro.org/download/conference-paper/ISOPE-I-00-129?id=conference-paper%2FISOPE-I-00-129

Towers-Perkins, P., Luff, R.E., &Patel, K. A Piggable Intervention Plug. Societyof Petroleum Engineers. doi:10.2118/SPE-19275-MS. – (1989, January 1).

Пат. 111921 Україна, МПК (2006.01) F16L 55/18. Пристрій для перекриття трубопроводу / І.В. Гнатюк, М.О. Майданович, А.І. Гнатюк, М.Р. Овчінніков (UA). – No a201504593; заявл. 12.05.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. No 12.

Додик Т.Я. Встановлення передумов забезпечення герметичності магістральних нафтопроводів на період ремонту їх ділянок з використанням тимчасового перекриваючого пристрою / Т.Я. Додик, Ю.Г. Мельниченко, Г.Г.Мельниченко [та ін] // Нафтогазова галузь України: наук.-вироб. журн. – 2017. – No6. – с. 19-21.

Додик Т.Я. Обгрунтування допустимості застосування технології локалізації ділянок магістральних нафтопроводів за допомогою перекривальних пристроїв / Т.Я. Додик, Ю.Г. Мельниченко, Г.Г. Мельниченко [та ін] // Прикарпатський вісник НТШ: Число. – 2017. – Випуск 4 – с. 121-125.

Midlife enhancement, withoutthecrisis. Pipeline isolation allows for safe installation of accommodation and control modules onYolla platfor // THE AUSTRALIAN PIPELINER. – 10/2014. – c. 96. [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://info.tdwilliamson.com/hubfs/Article/PAPER-Article-ISO-NII-SmartPlug-YollaPlatformMidlifeEnhancement201410.pdf

F. Esmaeilzadeh, D. Mowla, and M. Asemani, Shiraz U. Modeling of Pig Operationsin Natural Gas and Liquid Pipeline // SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in San Antonio, Texas, U.S.A., 24–27 September 2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://www. one-petro.org/download/conference-paper/SPE-102049-MS?id=conference-paper%2FSPE-102049-MS.

Ковалко М.П. Трубопровідний транспорт газу / М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків, Д.Ф. Тимків, Л.С. Шлапак, О.М. Ковалко; За редакцією М.П. Ковалка. – Київ: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 2002. – 600 с.

Simple Hydrodinamic Models for the Prediction of Pig Motions in Pipelines / L.F.A. Azevedo, A.M.B. Braga, A.O. Nieckele, and M.F. Naccache, // Offshore Technology Conference held in Houslon Texas, 69 May 1996. [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://www. one-petro.org/download/conference-paper/OTC-8232-MS?id=conference-paper%2FOTC-8232-MS

Мельниченко Ю.Г. Особливості розв’язування крайової задачі при розрахунку нестаціонарних неізотермічних потоків в магістральних газопроводах / Мельниченко Ю.Г., Тимків Д.Ф. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007 – 1(22). с. 27-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-14

Як цитувати

Melnychenko, Y. G. ., Melnychenko, G. G. ., & Dodyk, T. Y. . (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДІЛЯНОК ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ІЗ ЗУПИНКОЮ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКТУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(46), 170-178. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-170-178

Номер

Розділ

Нафтогазова справа