АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Галина Дмитрівна Лялюк-Вітер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Христина-Марія Миколаївна Чичул Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

безпека праці, виробничий травматизм, нафтога- зовидобування, геологорозвідка, газова промисловість.

Анотація

В статті наведені порівняльні результати дослідження стану та динаміки виробничого травматизму за галузями економіки України протягом 2012-2014 років. Зосереджено увагу на показниках виробничого травматизму протягом даного періоду в нафтогазовидобувній галузі і геологорозвідці та газовій промисловості. Зазначено, що намітилась позитивна тенденція в динаміці рівня виробничого травматизму.
Запропоновано заходи щодо запобігання виробничого травматизму.

Посилання

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб] / Є.П Желібо, В.В. Зацарний. – К.: Ун-т “Україна”, 2005. – 264 c.
2. Рябенька М.О. Сучасний стан та динаміка виробничого травматизму у промисловості України [Текст] / М.О. Рябенька // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2014. – No1(84). – С.37-41. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2071.pdf.
3. Кобилянський О.В. Поліпшення рівня безпеки праці на підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська. – Режим доступу: http://intkonf/org/ktn-ov-kobilyanskiy-im-kobilyanska-polpshennya-rivnya-bezpeki-pratsi-na-pidpriemstvah/.
4. Стеліга І.І. Аналіз та оцінка виробничого травматизму на підприємствах нафтогазового комплексу / І.І. Стеліга// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів [Безпека об’єктів нафтогазового комплексу], (м. Івано-Франківськ, 5-7 жовтня 2011 р). – Івано-Франківськ: вид. ІФНТУНГ, 2011. – С. 15-17.
5. Розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі / Р.В. Цюпа, Н.М. Хантя, Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Г.Д. Лялюк-Вітер // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – No4 (41). – С. 96-100.
6. Федько С.О. Аналіз виробничого травматизму як інструмент його прогнозування та профілактики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/28_WP_2014/Tecnic/13_177773.doc.htm.
7. Сутність інформаційного забезпечення охорони праці в ІФНТУНГ / І.І. Стеліга, Я.М. Семчук, Й.І. Рошак , Г.І. Семків, Г.Д. Лялюк-Вітер, О.М. Івануляк // Нафтогазова енергетика. – 2011. – No2(15). – С.106-109.
8. Держгірпромнагляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dnop.gov.ua/index.php/uk/operativna-informatsiya/travmatizm/10847-vidomosti-pro-stan-virobnichogo-travmatizmu-za-odinadtsyat-misyatsiv-2014-roku
9. Матеріали Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.social.org.ua/activity/profilactika.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Лялюк-Вітер, Г. Д., & Чичул, Х.-М. М. (2019). АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 253-258. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/223

Номер

Розділ

Нафтогазова справа