ДО МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ПАВОДКОВИХ ВОД

Автор(и)

  • Андрій Петрович Олійник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Оксана Ігорівна Клапоущак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

статистичні дані, паводкові води, математичне моделювання, прогнозування.

Анотація

Здійснено прогнозування рівня паводкових вод на прикладі річок
Дністер та Тиса протягом 2013 р. та 2014 р. на основі статистичних
даних з автоматичних гідрологічних станцій за допомогою матема-
тичної моделі.

Посилання

1. The flood process mathematical modelling an their prediction methods based on static data / Zamikhovskii L.M., A.P. Oliinyk, O.I. Klapoushchak, L.O. Shtaiyer // Life Science Journal. – 2014. – No11 (8s). – pp. 473-477. ISSN: 1097-8135 (Print) / ISSN: 2372-613X (Online); Impact Factor 2012: 0.165
2. Клапоущак О.І. Методика побудови апроксимуючих кривих для оцінки і прогнозування рівня паводкових вод / О.І. Клапоущак // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Харьков: Технологический центр, 2014. – No 2/4 (68) – С. 50-54. ISSN: 1729-3774
3. Клапоущак О.І. Математичне моделювання процесу розвитку паводків / О.І. Клапоущак, А.П. Олійник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – No 6 (117) – С. 52-56. ISSN: 1997-9266
4. Український гідрометеорологічний центр [Електронний ресурс]: Автоматичні гідрологічні станції / Офіційний сайт – http://hydro.meteo.gov.ua/
5. Метод виявлення вагомих факторів, які впливають на розвиток паводку / Л.М. Заміховський, А.П. Олійник, Л.О. Штаєр, О.І. Клапоущак // X MEZINÁRODNÍ VĚ DECKO-PRAKTICKÁ KONFERENCE «MODERNÍ VYMOŽENOSTI VĚDY – 2014», 27 ledna - 05 unora 2014 roku (issue Díl 31), Praha Publishing House "Education and Science" s.r.o, pp: 76-78. ISBN 978-966-8736-05-6
6. Klapoushchak O.I. The calculation contingency of factor for predication level of floodwater / O.I. Klapoushchak, O.L. Zamikhovska // Science and Education: Materials of the international research and practice conference Vol. I. – Munich, Germany: Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg, February 27th-28th, 2014. – pp. 236-238. ISBN 978-3941352-86-5

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Олійник, А. П., & Клапоущак, О. І. (2019). ДО МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ПАВОДКОВИХ ВОД. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 246-252. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/222

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають