ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ТОВЩИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ДЕТАЛІ ЦИЛІНДРИЧНОГО ШАРНІРА НА ЙОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН

Автор(и)

  • Ігор Зіновійович Лютак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

комп’ютерне моделювання, контактна задача, ци- ліндричний шарнір, напружено-деформований стан, скінченно- елементний аналіз, ANSYS, програмне забезпечення

Анотація

Методом скінченно-елементного аналізу засобами системи ANSYS Workbench досліджено напружено-деформований стан в циліндричному шарнірі обмежених розмірів. Продемонстровано наявність впливу геометричних розмірів деталей циліндричного шарніра на його напружено-деформований стан. Показано підхід до побудови програмного забезпечення, що має бути складовою частиною розроблення моделей в цій системі. Представлено алгоритм програмного забезпечення. 
Встановлено неможливість застосування теоретичного методу Герца-Бєляєва для визначення напружено-деформований стану спряжених елементів циліндричного шарніра при значних величинах відносного навантаження.

Посилання

1. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия: Пер с англ. / К. Джонсон. – М.: Мир, 1989. – 510 с.
2. Беляев Н.М. Местные напряжения при сжатии упругих тел / Н.М. Беляев // Инженерные сооружения и строительная механика. – Л.: Путь, 1924. – С. 27-108.
3. Орлов П.И. Основы конструирования / П.И. Орлов. – М.: Машиностроение, 1968. – 568 с.
4. Нахатакян Ф.Г. О решении Н.М. Беляева задачи по определению контактной деформации цилиндров / Ф.Г. Нахатакян // Вестник машиностроения. – 2013. – No 5. – С. 3-6.
5. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: Учеб. пособие /В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А. Солдусова, Н.А. Глазунова, И.Е. Адеянов. – Самара: Самарский гос.ун-т, 2010. – 271 с.
6. Сторож Б.Д. Комп’ютерне моделювання НДС фрикційної накладки стрічково-колодкового гальма // Б.Д. Сторож, Я.Б. Сторож // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – No 2(35). – С. 70-73.
7. Сторож Б.Д. Розв’язок задачі теорії різання методом скінченно-елементного моделювання / Б.Д. Сторож, Я.Б. Сторож, Я.М. Кулик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – No 3(36). – С. 73-78.
8. Привалихин Р.С. Напряженное состояние в зоне контакта двух цилиндрических тел конечной длины / Р.С. Привалихин // Изв. Самарского научного центра РАН. Общие проблемы машиностроения. – 2011. – No1(3), т. 13. – С. 599-603.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Лютак, І. З. (2019). ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ТОВЩИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ДЕТАЛІ ЦИЛІНДРИЧНОГО ШАРНІРА НА ЙОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 239-245. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/221

Номер

Розділ

Нафтогазова справа