АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ

Автор(и)

  • Галина Василівна Татарин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Олексій Олександрович Акульшин ПАТ Укрнафта

Ключові слова:

ремонтні роботи, привибійна зона пласта, мето- ди діяння, оцінка ефективності, коефіцієнт продуктивності

Анотація

В умовах, коли більшість родовищ знаходяться на завершальній
стадії розробки і основні запаси є важковидобувними, питання можли-
вості вилучення додаткової нафти стоїть гостро в нафтогазовій галу-
зі. Методи підвищення нафтовилучення є затратними і потребують
обґрунтування по кожному з родовищ. Виділено ефективні способи, які
застосовувались протягом 50-ти років на родовищах України. Подано
аналіз ремонтних робіт по двох родовищах різних НГВУ. Вибрано най-
більш ефективні методи діяння на ПЗП та роботи по відновленню ре-
жиму роботи свердловини і оцінено їхню ефективність за допомогою
технологічної формули. Дані підтверджено наочно та таблично. Вка-
зано рекомендації щодо перспективних методів, які можна застосува-
ти для ряду аналогічних родовищ.

Посилання

1. Ильина Г.Ф. Скважинная добыча нефти и газа / Г.Ф. Ильина, И.И. Иващенко. – М.: ООО "Недра - Бизнесцентр", 2001. – 231 с.: ил. ISBN 5-8365-0063-0.
2. Обводнення газових і нафтових свердловин. Т.1. Технологічні матеріали і способи ізоляції; за ред. В.С. Бойка / В.С. Бойко, Р.В. Бойко, Л.М. Кеба, О.В. Семінський. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. – 792 с. – ISBN 966-96506-2-3, ISBN 966-96506-1-5.
3. Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину. Книга 1 / Ю.Д. Качмар, В.М. Світлицький, Б.Б. Синюк, Р.С. Яремійчук – Львів: Центр Європи, 2004. – 414 с. – ISBN 966-7022-40.
4. Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину. Книга 2 / Ю.Д. Качмар, В.М. Світлицький, Б.Б. Синюк, Р.С. Яремійчук. – Львів: Центр Європи, 2005. – 414 с. – ISBN 966-7022-40.
5. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов / М.Л. Сургучев. – МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. – М.: Недра, 1985. – 308 с.
6. Сулейманов А.Б. Формула для визначення технологічного ефекту. Практические расчеты при текущем и капитальном ремонте скважин:учебное пособие для техникумов / А.Б. Сулейманов, К.А. Карапетов, А.С. Яшин. – М.: Недра, 1984. – 224 с.
7. Маскет М. Физические основы технологии добычи нефти. Институт компьютерных исследований / М. Маскет. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 606 с. – ISBN 5939722938.
8. Основы компьютерных методов решения задач разработки нефтяных и газовых месторождений / В.М. Галкин, И.И. Иващенко. – М.: ОАО "Издательство "Недра", 1999. – 659 с. ил. - ISBN 5-247-03833-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Татарин, Г. В., & Акульшин, О. О. (2019). АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 138-157. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/212

Номер

Розділ

Нафтогазова справа