ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ

Автор(и)

  • Богдан Семенович Долішній Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Ключові слова:

диференціація, об’єкт і суб’єкт управління, ефек- тивність, кількість і якість інформації, циклічність фаз, достовірність, об’єктивність.

Анотація

Стаття висвітлює специфіку інформаційного менеджменту в си-
стемі управління малим бізнесом (МБ), що вимагає системного підходу
не тільки до аналізу первинної інформації, а й до її узагальнення у відпо-
відності з циклічністю фаз (етапів) управлінського рішення, структу-
рою органів управління, попереднім досвідом розв’язання проблемних
ситуацій, характером взаємодії об’єкта і суб’єкта управління тощо.

Посилання

1. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібн.О.В.Матвієнко. – К.: центр навч. літератури, 2004. – 128 с.
2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та технології в менеджменті: навч. посібн. / І.С.Вовчак. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2001. – 354 с.
3. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посібн. / О.М.Томашевський, Г.Г.Цегелик, М.Б.Вітер, В.І.Дудук. – К.: В-во “Центр учбової літератури”, 2012. – 296 с.
4. Шеннон К. Работы по теории информации і кибернетике [Електронний ресурс] / Клод Шеннон. – М.: ИЛ, 1963. – 824 с.
5. Заїкіна О.О. Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України / О.О.Заїкіна // Збірник матеріалів конференції “Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”: УПСК, 2006. – С. 47-51.
6. Долішній Б.С. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібн. / Б.С.Долішній. –Івано-Франківськ: ПВНЗ “Галицька академія”, 2011. – 253 с.
7. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”: за станом на 9 січня 2007 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – No12. – 102 с.
8. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” // Офіц. вісн. України. – 2000. – No 46. – С. 22-26.
9. Долішня Т.І. Особливості методів оцінки ефективності управління діяльністю підприємства / Т.І.Долішня, Б.С.Долішній // Наукові вісті приватного вищого навчального закладу “Галицька академія”. – Івано- Франківськ, 2012. – No1(20). – С. 90-95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Долішній, Б. С. (2019). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(21), 233-243. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/196

Номер

Розділ

Нафтогазова справа