ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ ЗНАХОДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ РІЗЬБОВОГО ТОКАРНОГО РІЗЦЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ РІЗЬБ НА ТРУБАХ НАФТОГАЗОВОГО СОРТАМЕНТУ

Автор(и)

  • Олег Романович Онисько Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Назар Романович Бажалук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Павло Васильович Дякун Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

передня поверхня, кут нахилу різальної кромки, гвинтова поверхня, гелікоїд.

Анотація

Виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту здебільшого виконується токарними різьбовими різцями. Існуюча методика профілювання різьбових різців передбачає спочатку визначення власне різьби як поверхні, а відтак внаслідок її перетину з передньою поверхнею різця знаходять профіль його різальної кромки. Внаслідок ненульового значення кутів розміщення прямолінійної ділянки різальної кромки таким різцем не є можливим виконати задану архімедову гвинтову поверхню. Отримана різьба створена на основі конволютного гелікоїда, осьовий переріз якого залежить як від величини переднього кута, так і від значення кута нахилу різальної кромки. Вказані недоліки спричиняють відмову від існуючої методики профілювання різьбових різців.

Посилання

1. Мочернюк Д.Ю. Исследование и расчет резьбовых соединений труб, применяемых в нефтедобывающей промышленности / Д.Ю. Мочернюк. – М.: Недра, 1970. – 137 с.
2. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты: учебник для студ. машиностроительных вузов / П.Р. Родин. – К.: Вища школа, 1986. – 456 с.
3. ГОСТ 18885-73. Межгосударственный стандарт. Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размер. [Текст]. Утвержден и внесен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 08.06.73 No 1429. Резцы. Конструкция и размеры. Часть 1. М.: ИПК. Издательсво стандартов. 2003. – С. 140-148.
4. ГОСТ 632–80. Межгосударственный стандарт. Трубы обсадне и муфты к ним [Текст]. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР, нефтяной промышленности СССР. Утвержден и внесен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.80 No 2578. Взамен ГОСТ 632–64. Издание (апрель 2010 г.) с Изменением No 1, No2, No3, No4 утвержденными в октябре 1082 г., январе 1986 г., январе 1988 г.,мае 1989 г. июле 1992 г. (ИУС 2-83, 5-86, 4-88,8-89). – М.: Стандартинформ, 2010. – 75 с.
5. Ultra-rigid thread turning for all types of threads – internal and external. [Електронний ресурс]: – Електорон. дан. (1 файл). Sandvik Coromant. Site. Режим доступу: www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/corothread_266/Pages/default.aspx. – Назва з екрана
6. Katalog 2011-2012 ZCC-CT. Гедион-Альфа Официальный дистрибютор инструмента ZCC-CT в России. [электронный ресурс]: – электрон. дан. – М.: Гедион Альфа, 2013 (1 файл). Режим доступа: www.g-alfa.ru/tochenie_2012.pdf – Назва з екрана
7. Фомин Е.В. Повышение стойкости и точности резьбовых резцов на основе моделирования процесса резьбонарезания [Текст]: дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01: защищена 22.03.07: утв. 24.09.07 / Фомин Евгений Владимирович. – М., 2007. – 206 с. – Библиогр.: с. 194-202. – 003653715.
8. Онисько О.Р. Порівняльний аналіз графічних моделей бічних профілів трикутної різьби: заданого стандартом і отриманого за допомогою різця з ненульовим значенням переднього кута [Текст] / О.Р. Онисько, П.М. Процак // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технології у машинобудуванні». – Харків, 2015. – No4(1113). – С. 33-36.
9. Онисько О.Р. Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою Текст] / О.Р. Онисько, В.Г. Панчук, В.В. Врюкало // Міжнародний збірник наукових праць «Прогресивні технології і системи машинобудування». – Донецьк: ДНВЗ «Донецький національний технічний університет». – 2014. – No2(48). – С.10-14.
10. Онисько О.Р. Алгоритм визначення величини відхилення профілю різьби виконаної різцем з ненульовим значенням кута нахилу різальної кромки[Текст] / О.Р. Онисько, П.І. Войтенко, Н.О. Костюк // «Наукові нотатки». Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). – Луцьк, 2015. – No50. – С. 137-144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Онисько, О. Р., Бажалук, Н. Р., & Дякун, П. В. (2019). ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД ІСНУЮЧОЇ МЕТОДИКИ ЗНАХОДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ РІЗЬБОВОГО ТОКАРНОГО РІЗЦЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ РІЗЬБ НА ТРУБАХ НАФТОГАЗОВОГО СОРТАМЕНТУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 383-392. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/173

Номер

Розділ

Нафтогазова справа