РИЗИКИ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ПІД ТИСКОМ

Автор(и)

  • Галина Мирославівна Кривенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Сергій Олександрович Кривенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

категорія ризику, ідентифікація небезпек, баль- ний метод, тиск, нафтові і газові родовища.

Анотація

Наведено особливості оцінювання ризиків під час експлуатації потенційно небезпечного обладнання, де створюються високі тиски, які можуть бути причиною виникнення аварійних ситуацій. Описано бальний метод оцінювання та ідентифікації небезпек та його застосування при виконанні робіт з зачищання посудин, що працюють під тиском. При цьому для кожного виду діяльності проаналізовано перелік потенційних небезпек, оцінено ризик та наведено професії, які наражаються на небезпеку.
Оцінювання ризиків виконано для двох станів: первинне оцінювання – без урахування застосованих профілактичних заходів; повторне – з урахуванням застосованих профілактичних заходів. Використання бального методу оцінювання ризику та ідентифікації небезпек дозволяє оперативно проводити профілактичні заходи з метою усунення небезпек та потенційних ризиків при виконанні робіт в посудинах, що працюють під тиском.

Посилання

1. Інформація про перше засідання Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України від 14.02.02 // Офіційна веб-сторінка РНБО України-http;//www.rainbow.gov.ua.
2. Мазур И.И. Безопасность трубопроводных систем / И.И.Мазур, О.М. Иванцов. – М.: ИЦ “ЭЛИМА”, 2004. – 1104 с.
3. Оценка рисков на рабочем месте: практическое пособие: [перевод с финского] / Мерви Муртонен; [науч. ред.: Г.З. Файнбург]; VTT-техн. исслед. центр Финляндии, М-во социал. обеспечения и здравоохранения Финляндии, Отд. охраны труда. – М.: Международная организация труда, 2011. – 63 с.
4. Алымов В.Т. Техногенный риск: Анализ и оценка: Учебное пособие для вузов / В.Т. Алымов, Н.П. Тарасова. – М: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – 118 с.
5. Ветошкин А.Г. Надежность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза: Изд-во ПГУАиС, 2003. – 155 с.
6. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки // Офіційний вісник України від 10.01.2003. – 2002. – No 52. – С. 233.
7. Соловей В.В. Анализ и оценка риска аварий – основа принятия решений при управлении промышленной безопасностью / В.В. Соловей, О.В. Давидюк, Ю.В. Буц // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2006. – No4. – С. 219-231.
8. Михайлюк О.П. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки як складова забезпечення рівня техногенної безпеки / О.П. Михайлюк,
В.В. Олійник // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2007. – No4. – С. 167-172.
9. Мусаєв В.К. Об оценке риска аварии на объектах хранения нефтепродуктов / В.К. Мусаєв // Безопасность и экология технологических процессов и производств: всероссийск. науч-практ. конф., май, 2007 г.: тези-сы докл. –2007. – С. 176-178.
10. Возняк М.П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] / М.П. Возняк, Г.М. Кривенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 664 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Кривенко, Г. М., & Кривенко, С. О. (2019). РИЗИКИ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ПІД ТИСКОМ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 328-337. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/168

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають