АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО СТАНУ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ

Автор(и)

  • Р. Т. Мартинюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • О. Т. Чернова Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • М. Р. Шиян Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-134-141

Ключові слова:

живучості металоконструкції, параметри вимірювання, трубопроводи довготривалої експлуатації, технічний стан, технічне діагностування.

Анотація

Основний принцип діагностування металоконструкцій довготри­валої експлуатації (трубопроводів зокрема) ґрунтується на послідо­вних і систематичних вимірюваннях певних параметрів конструкції, на виявленні змін цих параметрів у процесі експлуатування і порівнянні їх з вихідними та на прогнозуванні зміни цих параметрів.

Застосування методів технічного діагностування та неруйнів­ного контролю для визначення фактичного технічного стану є штат­ною технологічною операцією і, як показує досвід, ефективним шляхом забезпечення технічної надійності та безпечної експлуатації трубоп­роводів і газотранспортної системи в цілому.

Для визначення фактичного стану нафтогазопроводів в статті використовувались методи неруйнівного контролю, кореляційного ана­лізу та сучасні методи статистичного оброблення експериментальних і довідкових даних (штучні нейронні мережі). Під час проведення теоре­тичних досліджень було використано методи факторного та регресій­ного аналізу. У ході виконання експериментальних досліджень викорис­товувались методи планування експерименту, теорії ймовірностей.

Посилання

Клюев В. Подходы к построению систем оценки остаточного ресурса технических объектов / В. Клюев, А. Фурсов, М. Филинов // Контроль. Диагностика. – 2007.- № 3. – С. 18-23.

Работоспособность трубопроводов. Сопротивляемость разрушению. Ч. 2. / Г. А. Ланчаков, Е. Е. Зорин, Ю. И. Пашков, А. И. Степаненко. – М.: Недра, 2001. – 350 с. ISBN 5-247-03080

Карпаш О. Общий обзор методов оценки физико-механических характеристик металлов/ Олег Карпаш, Игорь Молодецкий, Максим Карпаш. //Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №2. – С.18-22.

Горкунов Э.С. Взаимосвязь между магнитными, электрическими свойствами и структурным состоянием термически обработанных сталей – основа определения прочностных характеристик изделий не-разрушающими методами: [методические рекомендации] / Э.С. Горкунов – Свердловск: УЦ АН СССР, 1985. – 62с.

Морозов И.Л. Определение механических свойств ферромагнитных конструкционных материалов неразрушающими методами / И.Л. Морозов, Н.В. Турик, Г.Г. Золотенин // Безопасность и живучесть технических систем: II Всерос. конф., Красноярск, 8-12 окт. 2007 г.: тез. докл. – Красноярск, 2007. – С. 15-16.

Карпаш О. Удосконалення методів оцінки технологічної безпеки експлуатування нафтогазового устаткування / Олег Карпаш, Назарій Тацакович // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. –

– №3(28). – С. 32-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-28

Як цитувати

Мартинюк, Р. Т., Чернова, О. Т., & Шиян, М. Р. (2021). АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО СТАНУ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(59), 134–141. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-134-141

Номер

Розділ

Нафтогазова справа