СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТЕНДОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІНИ ОСЬОВОЇ СИЛИ ПРИ БУРІННІ ДОЛОТОМ ІІІ 93С

Автор(и)

  • Василь Михайлович Мойсишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ольга Михайлівна Лисканич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Андрій Ігорович Масьовський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

стендові експериментальні дослідження, осьова сила на долоті, динамічна складова осьової сили, випадковий процес, нормальний закон розподілу, стаціонарність, ергодичність.

Анотація

За результатами стендових експериментальних досліджень зміни осьової сили на вибої при бурінні долотом ІІІ 93С встановлено, що миттєві значення осьового навантаження відповідають нормальному закону розподілу, а досліджуваний випадковий процес є стаціонарним і ергодичним. Це дає можливість під час аналізу внутрішньої структури динамічної складової сили використовувати тільки одну реалізацію запису зміни осьового зусилля на вибої свердловини.

Посилання

1. Бендат Дж. Измерение и анализ случайных процессов / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Наука, 1974. – 464 с.
2. Буровий стенд для дослідження процесу руйнування гірських порід і динаміки бурильного інструменту / Б.Д. Борисевич, В.М. Мойсишин, Р.Б. Щербій та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – No3(32). – С. 23-29.
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
4. Герасимович А.И. Математическая статистика / А.И. Герасимович, Я.И. Матвеева. – Мн.: Вышэйш. школа, 1978. – 200 с.
5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. школа, 1979. – 400 с.
6. Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – М.: 1972 – 368 с.
7. Стійкість і коливання бурильної колони / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. – 590 с.

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Мойсишин, В. М., Лисканич, О. М., & Масьовський, А. І. (2019). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТЕНДОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІНИ ОСЬОВОЇ СИЛИ ПРИ БУРІННІ ДОЛОТОМ ІІІ 93С. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 232-249. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/160

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>