ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАХІДНО-СТАРОВІРІВСЬКОМУ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМУ РОДОВИЩІ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛУ

Автор(и)

  • Валерій Вікторович Хорішко Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Віталій Вікторович Самойлов Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Олена Михайлівна Бортняк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

гідрогеологічні дослідження, водний фактор, об- воднення свердловини, мінералізація, продуктивний горизонт, екологізація виробництва.

Анотація

У статті розглянуто проблему обводнення газоконденсатних родовищ, наведено особливості негативного впливу на навколишнє середовище технологічних методів боротьби з інтенсивним надходженням пластових вод до привибійної зони експлуатаційних свердловин, доведено необхідність та доцільність використання геофізичних та гідрохімічних методів контролю за обводненням продуктивних горизонтів. Наведено результати гідрогеологічних досліджень обводнення свердловин Західно-Старовірівського газоконденсатного родовища, кількісного і якісного аналізу супутніх вод, що виносяться, у випадку коли у декількох свердловин загальний вхід на установку комплексної підготовки газу (УКПГ) і немає можливості виконати дослідження кожної окремо. З метою конкретизації у групі свердловин, що обводнюються, використано метод “Конверт-Пірсона”, за допомогою якого встановлено кількісне співвідношення частин води для кожної групи свердловин. Проаналізовано промислові дані про водні фактори свердловин, отримані безпосередньо на УКПГ, а також дані, отримані під час гідрогеологічних досліджень за допомогою малогабаритної сепараційної установки.

Посилання

1. “Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” затверджена Законом України від 21.04.2011 No 3268-VI [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.
2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний
ресурс] // Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel.
3. Стан мінерально-сировинної бази [Електронний ресурс] / Державна служба геології та надр України. – Режим доступу: http://geo.gov.ua .
4. Контроль за разработкой газових и газоконденсатных месторожденийГ.В. Рассохин, И.А.Леонтьев, В.И. Петренко и др. – М.: Недра, 1979. – 272 с.
5. Ли Д. Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Д. Ли, Г.В. Никенс, М. Уэллс; пер. с англ. – М.: ООО “Премиум инжиниринг”, 2008. – 384 с.
6. Школьний М. До питання проблем енергозберігаючих технологій та забруднення навколишнього середовища / Микола Школьний, Олена Бортняк // Нафт. і газ. пром-сть. – 2007. – No2. – С. 53-54.
7. Гидрогеологический контроль за разработкой газовых месторождений / А.Л. Козлов, А.С. Тердовидов, Н.Е. Чупис, В.А. Терещенко // Науч.-техн. обзор. Сер. Разработ. и экспл. газовых месторождений. – М.: ВНИИЭгазпром, 1978. – Вып. 8. – 52 с.
8. Самойлов В.В. Промислово-гідрогеологічні дослідження – складова контролю за розробкою газоконденсатних родовищ / В.В. Самойлов // Вісник Харків. нац. ун-ту: Зб. наук. пр. – 2014. – No 1098. – С. 46-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Хорішко, В. В., Самойлов, В. В., & Бортняк, О. М. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАХІДНО-СТАРОВІРІВСЬКОМУ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМУ РОДОВИЩІ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 222-231. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/159

Номер

Розділ

Нафтогазова справа