ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІДНАСУВНОЇ ЧАСТИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Автор(и)

  • Ірина Романівна Михайлів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Анна Павлівна Мазур Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

структури, пастки, Лопушнянська підзона, крейдові відклади.

Анотація

Однією з найбільш перспективних на нафту і газ ділянок у межах Заходу України є піднасув Покутсько-Буковинських Карпат, зокрема його мезозойська частина. В межах досліджуваної території протягом багатьох попередніх років виконано значний обсяг сейсморозвідувальних робіт та проведено пошуково-розвідувальне буріння, на основі чого виконані структурні побудови по крейдових відкладах. Аналіз зазначених побудов дозволив зробити висновки щодо існування сприятливих структур, а також навести імовірні причини відсутності покладів нафти і газу.

Посилання

1. Tolwinski K. Karpaty Pokuckie / K. Tolwinski. – Acta geol. pol. – 1950. – No3. – S. 159-255.
2. Гаврилишин В.И. Биостратиграфия меловых отложений Передкарпатского прогиба и сопредельных территорий / В.И. Гаврилишин, С.И. Пастернак, Ю.Н. Сеньковский // Реферат информации о законченных науч.-исслед. работах в ин-тах АН УССР. Геология. – 1968. – Вип.2. – С. 7-8.
3. Гаврилишин В.І. Літолого-палеогеографічна карта сеноману Волино-Поділля і суміжних територій / В.И. Гаврилишин, С.И. Пастернак,Ю.Н. Сеньковский // Доп. АН УРСР. Сер. Б. Геологія, хімія та біологія. – 1969. – No3. – С. 210-213.
4. Гаврилишин В.І. Літолого-палеогеографічна карта альбу Волино-Поділля і суміжних територій / В.И. Гаврилишин, С.И. Пастернак, Ю.Н. Сеньковский // Доп. АН УРСР. Сер. Б. Геологія, хімія та біологія. – 1970 – No6. – С. 486-491.
5. Пастернак С.И. Палеогеография Передкарпатского прогиба в меловом периоде (в связи с газоносностью) / С.И. Пастернак, Ю.Н. Сеньковский, В.И. Гаврилишин // Современные проблемы геологии и геохимии нефти и газа. – К.: АН УССР, 1977. – С. 81-90.
6. Гаврилишин В.И. Особенности условий осадконакопления во Львовской мульде и Внешней зоне Передкарпатского прогиба в позднемеловое время / В.И. Гаврилишин // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1970. – Вып.23. – С. 58-62.
7. Пастернак С.И. Неоком Прикарпатья / С.И. Пастернак, Б.М. Улизло // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1980. – Вып.55. – С. 22-30.
8. Заяць Х.Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту і газ: Монографія / Х.Б. Заяць. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2013. – 136 с.
9. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів Україи / Ю.З. Крупський. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
10. Лящук Р. Перспективи нафтогазоносності автохтону Українських Карпат і прилеглих прогинів / Р.Лящук, Ю.Крупський, Г.Гоцанюк //Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины: Сб. докл. VII международной конференции «Крым-2007». – Симферополь, 2008. – С. 226-233.
11. Перспектимні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л.С. Мончак, Г.О.Жученко, С.Г. Анікеєв, В.П. Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – No1(31). – С. 7-12.
12. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат: Монографія / Б.Й. Маєвський, С.Г. Анікеєв, Л.С. Мончак та ін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-01

Як цитувати

Михайлів, І. Р., & Мазур, А. П. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІДНАСУВНОЇ ЧАСТИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 213-221. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/158

Номер

Розділ

Нафтогазова справа