РОЗРОБКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ В БАГАТОПЛАСТОВИХ ПОКЛАДАХ

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Заєць Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Дмитро Федорович Тимків Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

буферний і активний газ, перетікання газу, плас- товий тиск, геогідродинамічний контроль.

Анотація

У даній роботі вирішується проблема перетікання газу при бурінні експлуатаційних свердловин й одночасного розкриття в них перфорацією двох потенційних об’єктів для підземного зберігання газу, при якому відбувається сполучення між горизонтами, внаслідок чого проходить перетікання газу. Можливість перетікання газу з вищезалягаючого в нижчезалягаючий горизонт визначається різницею їх початкових пластових тисків з додаванням тиску, що утворюється стовпом газу, спрямованого з верхнього горизонту в нижній. Розглянуто декілька таких методів. Один із них пропонує якісну оцінку величини перетікань газу, яка значною мірою залежить від частоти визначення пластового тиску в горизонтах, вимірювання проводять із мінімальним розривом у часі. Весь період неконтрольованого перетікання газу розбивається на відрізки часу, характерні при послідовному проведенні вимірювань пластового тиску у верхньому горизонті. Крім перетікань газу між пластами в даній статті досліджується геогідродинамічний контроль режимів роботи при експлуатації багатопластових підземних сховищ газу. Для дослідження таких режимів примінено метод годографу.

Посилання

1. А.с. СССР No81820597, МПК В6505/00, опубл. 07.07.1993 р. бюл. No821.
2. А.с. СРСР No722805 МПК В6505/00, опубл. бюл. No11 від 25.03.08 р.
3. Баранов А.В. Использование метода экспериментального изучения движений газового объема в пластовых условиях подземных хранилищ газа / А.В. Баранов, В.Е. Карачинский // Труды УкрНИИГаза. – М.: Недра,1971. – Вып. 6. – С. 114-119.
4. Бузинов С.Н. Определение запасов газа методом материального баланса / С.Н. Бузинов, А.В. Григорьев // Газовая промышленность. – 1987. – С. 34-35.
5. Влияние свойств горных пород на движение в них жидкости / [А. Бан и др.]. – М.:Гостоптехиздат, 1962. – 276 с.
6. Горбунов В.Е. Влияние несовершенства газовых скважин на их продуктивность / Е.В. Горбунов, З.С. Алиев // Газовая промышленность. Серия «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – Вып.10. – С. 37.
7. Иванов Т.Ф. Обработка результатов режимных исследований при установившихся отборах жидкости (газа) из скважин при обобщенном законе сопротивления, выраженном R-функцией / Т.Ф. Иванов // Всесоюзная конференция по гидродин. методам исследования нефтегазовых пластов. – М., 1969. – С. 49-52.
8. Использование инертных газов на подземных газохранилищах в пористых пластах// Газовая промышленность. Транспорт, переработка и использование газа в зарубежных странах. – ВНИИЗгазпром, 1989. – Вып. 7. – С. 1-8.
9. Карачинский В.Е. Геотехнологические аспекты формирования системы подземных газохранилищ Украины / Е.В. Карачинский, Б.П. Савкив, А.Н. Федутенко, И.М. Фык // 50 лет ВНИИГазу–40 лет ПХГ. – М.: ВНИИГаз, 1998. – С. 54-70.
10. Коротаев Ю.П. Определение параметров пласта и энергосберигающего дебита с учетом верхней границы применимоси закона Дарси / Ю.П. Коротаев // Отраслевой зборник научных трудов ВНИИЄГазПрома.
11. Лурье М.В. Передельные циклы подземных газохранилищ / М.В. Лурье // Газовая промышленность. – 1997. – No12. – С. 42-44
12. Опыт «Газ де Франс» по замещению части буферного газа ПХГ выхлопными газами // Транспорт, переработка и использование газа в зарубежных странах. – ВНИИГазпром, 1989. – Вып. 17. – С. 1-7
13. Пат. 66078 Україна, МПК 7 B 65 G 5/00 Спосіб створення та експлуатації підземного сховища газу.
14. Патент РФ No2126883 від 27.02.99 р. «Спосіб розробки родовищ природних газів з неоднорідними колекторами».
15. Требин Ф.А. Добыча природного газа / Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев. – М.: Надра, 1976. – С. 356-357.
16. Чарный И.А. Подземная газогидродинамика / И.А. Чарный. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 396 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-26

Як цитувати

Заєць, В. О., & Тимків, Д. Ф. (2019). РОЗРОБКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ В БАГАТОПЛАСТОВИХ ПОКЛАДАХ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 181-192. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/154

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають