ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДНОСНОГО РОЗКРИТТЯ І ПРОНИКНОСТІ ПЛАСТА ТА В’ЯЗКОСТІ НАФТИ НА КРИТИЧНИЙ ДЕБІТ НАФТИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДОВИН НА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩАХ З НАФТОВИМИ ОБЛЯМІВКАМИ ТА ПІДОШОВНОЮ ВОДОЮ

Автор(и)

  • Роман Михайлович Кондрат Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Лілія Ігорівна Матіїшин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ліліана Романівна Смоловик Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

нафтогазоконденсатне родовище, свердловина, конусоутворення, критичний безводний і безгазовий дебіт, коефіцієнт нафтовилучення.

Анотація

Охарактеризовано чинники, які впливають на процес утворення газових і водяних конусів при експлуатації нафтових свердловин на газоконденсатних родовищах з нафтовими облямівками і підошовною водою, і методи боротьби з конусоутворенням. Виконано порівняльний аналіз результатів розрахунків критичних безводних і безгазових дебітів нафти за формулами різних авторів. Оцінено вплив на критичний дебіт нафти відносного розкриття і проникності нафтоносного пласта та в’язкості нафти. Обґрунтовано напрями збільшення дебіту нафти в умовах конусоутворення.

Посилання

1. Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газових и газоконденсатных месторождений [Текст]: навч. посіб. / С.Н. Закиров. – М.: Недра, 1989. – 334 с.
2. Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений [Текст] / С.Н. Закиров. – М.: Струна, 1998. – 628 с.
3. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и газа [Текст] / С.Н. Закиров, А.И. Брусиловский, Э.С. Закиров, А.А. Огнев; Под общ. ред. Закирова С.Н. – М.: Грааль, 2000. – 643 с.
4. Технологический режим работы газовых скважин [Текст] / З.С. Алисеев, С.А. Андреев, А.П. Власенко, Ю.П. Коротаев. – М.: Недра, 1978. – 279 с.
5. Аникеев Д.П. Возможности увелечения КИГ при разработке залежей газа с подошвенной водой / Д.П. Аникеев, С.Н. Закиров, А.Р. Кондрат // Газовая промышленность. – 2013. – No09(695). – С. 51-53.
6. Кондрат А.Р. Особенности нестационарного конусообразования в залежах газа / А.Р. Кондрат // Технологии нефти и газа. – 2013. – No6 (89). – С. 51-54.
7. Кондрат Р.М. Математичне моделювання процесів збільшення вуглеводневилучення із газових і газоконденсатних покладів з підошовною водою [Текст] / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.Р. Смоловик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – No1(34). – С.30-34.
8. Meyer, H.I. Mechanics of Two Immiscible Fluids Flow in Porous Media, H.I. Meyer and A.O. Garder // Journal of Applied Physics. – November 1954. – Vol. 25, No. 11. – Рp. 1400.
9. Chaperon I. Theoretical Study of Coning Toward Horizontal and Vertical Wells In Anisotropic Formations: Sub critical and Critical Rates / I. Chaperon // SPE Paper 15377 presented at the 61st Annual Technical Conference and Exhibition. – New Orleans, LA, 1986.
10. How to Perforate Your Well to Prevent Water and Gas Coning / P.E. Chaney, M.D. Noble, W.L. Henson, and T.D. Rice // OGJ. – May 1956. – Рp.108.
11. Schols, R.S. An Empirical Formula for the Critical Oil Production Rate / R.S. Schols // Erdoel Erdgas Z. – Jan., 1972. – Vol. 88, No. 1. – Рр. 6-11.
12. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика [Текст]: навч. посіб. / И.А. Чарный. – М.: Гостоптехиздат, 1965. – 396 с.
13. Иванов Н.Ф. К вопросу эксплуатации пластов с подошвенной водой / Н.Ф. Иванов // Изв. Казанского филиала АН СССР, Серия физико-матема-тических и технических наук. – 1955. – No8.
14. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде [Текст]: навч. посіб. / М. Маскет. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 628 с.
15. Пискунов Н.С. Об извлечении нефти из нефтяных пластов с подошвенной водой / Н.С. Пискунов // Труды ВНИИ. – Гостоптехиздат, 1957. – Вып. Х.
16. Телков А.П. Образование конусов воды при добиче нефти и газа [Текст] / А.П. Телков, Ю.И. Стклянин. – М.: Недра, 1965. – 163 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-26

Як цитувати

Кондрат, Р. М., Матіїшин, Л. І., & Смоловик, Л. Р. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДНОСНОГО РОЗКРИТТЯ І ПРОНИКНОСТІ ПЛАСТА ТА В’ЯЗКОСТІ НАФТИ НА КРИТИЧНИЙ ДЕБІТ НАФТИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДОВИН НА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩАХ З НАФТОВИМИ ОБЛЯМІВКАМИ ТА ПІДОШОВНОЮ ВОДОЮ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 165–180. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/153

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають