ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОСИТ

Автор(и)

  • Богдан Степанович Бережницький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

математична модель, вібросито, траєкторії руху точок (криві Ліссажу).

Анотація

Розроблені розрахункова модель та методика досліджень кінематичних і динамічних параметрів вібросит. Отримані математичні залежності впливу конструктивних і режимних параметрів роботи вібросит на їх характеристики. Порівняння розрахункових траєкторій руху точок (кривих Ліссажу) з експериментальними свідчать про відповідність запропонованої моделі реальній; а зміна їх форми є сигналом порушення проектного режиму роботи сита при розбалансуванні віброрами, зміні жорсткості опорних пружин і частоти обертання вібровалу. Запропоновані методика і результати можуть бути використані на етапі проектування нових взірців вібросит, дозволяють здійснювати надійний контроль їх роботи в процесі експлуатації.

Посилання

1. Сидоров Р.В. Выбор и эксплуатация вибросит / Р.В.Сидоров, К.И.Громова // О зарубежном химическом и нефтяном машиностроении. – М.: ЦИНТИХимнефтемаш, 1983. – No1. – С. 1-11. – Серія: ХМ-3.
2. Резниченко И.Н. Приготовление, обработка и очистка буровых растворов / И.Н.Резниченко. – М.: Недра, 1982. – 230 с.
3. Басарыгин Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых скважинучеб. для вузов / Ю.М.Басарыгин, А.И.Булатов, Ю.М.Проселков. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2001.
4. Исследования динамики вибросит ВС-1 / П.И.Огородников, А.А.Петрук, Б.С.Бережницкий, В.С.Чапля. – М., 1988. – 10 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 24.02.88, No 540-Ук88.
5. Лях М.М. Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита / М.М.Лях, Н.В.Федоляк, В.М.Вакалюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2015. – No4(57). – С.36-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Як цитувати

Бережницький, Б. С. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОСИТ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 328-336. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/131

Номер

Розділ

Нафтогазова справа